THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 1

image

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 1

Tác Giả : Đại Đức Thiện Minh (Varapañño) - Tiến sĩ Phật Học (Srilanka)

Nhà sx :

Sách dạng PDF :

Giới Thiệu Sách :

“Phương Đông sao mai mọc, 
Cho người đi trong đêm, lỡ bước giữa rừng sâu, 
Cho thuyền đêm lênh đênh, vật vờ trên biển cả,
Người về trong tỉnh thức, khó lạc lối đời này”.
(Đại đức Thiện Minh)

 Đức Phật dạy:

             “Trong những sự mất mát, mất mát tài sản, mất mát thân quyến, mất mát thanh danh, … trên những mất mát đó, mất mát Trí tuệ là mất mát lớn nhất!”.
             “Trong tất cả sự tạo được, tạo được tài sản, tạo được thân quyến, tạo được thanh danh, … trên những tạo được đó, tạo được Trí tuệ là sự đạt được vĩ đại nhất!

 

             Vì lẽ đó, Đấng Thiên Nhơn Sư dạy rằng: 
“Nơi đâu có Giới nơi đó có Trí tuệ,
Nơi đâu có Trí tuệ nơi đó có Giới”.

 

             Đức Phật lấy ví dụ đôi chân và cặp mắt để ví dụ như sau: “Sự giữ Giới” được ví như “Đôi chân”“Trí tuệ” được ví như “Cặp mắt”.

 

             Khi đôi chân đứng ở nơi chân núi, thì tầm nhìn của cặp mắt cũng trong giới hạn quanh chân núi. Khi đôi chân leo lên càng cao, cặp mắt nhờ đó tầm nhìn càng xa rộng. Cũng tương tự như vậy, khi sự giữ Giới của chúng ta càng chín chắn (ví như đôi chân lên càng cao), thì Trí tuệ càng phát huy rộng lớn (ví như tầm nhìn của cặp mắt khi ở trên cao). Và khi Trí tuệ được phát triển ngày càng lớn rộng, đến lượt mình, càng biết cách chăm sóc, giữ gìn Giới càng tốt hơn.

             Trong thế gian những thứ gì quý giá thường là hiếm hoi, vượt trên những sự hiếm hoi đó Ngài còn dạy:
“Hiếm thay! Được sanh làm người!
Hiếm thay! Chúng sanh được mạng sống dài lâu!
Hiếm thay! Được nghe Pháp Bảo từ bậc Chơn nhân!
Hiếm thay! Được một vị Phật ra đời!”.

 

             Chúng ta được sanh ra làm người là do nhờ quả lành phước thiện mà chúng ta đã tạo trữ từ tiền kiếp vậy và vô cùng may mắn hơn nữa là chúng ta sinh ra trong thời kỳ trên thế gian này còn gìn giữ được lời dạy của Đấng Giác Ngộ – Đấng Cha Lành của chúng sanh.
             Đấng Giác Ngộ dạy về “Giới” là con đường trí tuệ làm tăng hạnh phúc và sức mạnh của tâm, một khi chúng ta áp dụng sẽ giúp chúng ta phát triển sự định tĩnh, những sự suy nghĩ thông minh sáng suốt, lành mạnh, điều mà làm cho chúng ta tăng trưởng an vui, hạnh phúc nơi tâm hồn. Những sự suy nghĩ không tốt đẹp, bất thiện là nguyên nhân đứng đằng sau những sự bất hạnh nơi tâm hồn cũng như cuộc sống của chúng ta.

             “Không có một thứ nào khác có thể mang đến nhiều sự tai hại và bất hạnh cho chúng ta như một tâm hồn mà không được trau dồi và không được phát triển. Một cái tâm được trau dồi và phát triển mang đến cho ta nhiều lợi ích và hạnh phúc”. 

 

             + Có hai khả năng tiềm tàng trong một con người để làm những việc tốt và những việc xấu:
       – Giới có thể loại bỏ điều xấu, sự loại bỏ điều xấu mang đến lợi ích, hạnh phúc cho tâm hồn và cuộc sống.
       – Giới cũng giúp chúng ta trau dồi điều tốt, việc trau dồi điều tốt cũng mang đến lợi ích và hạnh phúc.
             + Giới còn gọi là nhân cách đạo đức, cái mà căn bản vô cùng lớn lao và quan trọng thiết yếu của một con người, đem lại lợi ích cho riêng của chúng ta (sự tồn tại tốt đẹp của thân và tâm). 

 

             Điều này giúp chúng ta một nhân cách lành mạnh, một tâm hồn lạc quan, hạnh phúc. Nó được liên hệ một cách chặt chẽ với sự thực hành bởi thân lẫn tâm, điều đó cũng chính là giúp cho sự phát triển về tinh thần của chúng ta. Một tâm hồn được trau dồi phát triển (được xác định như một tâm hồn có sự phong phú về những sự suy nghĩ lành mạnh, nhiều bổ ích lớn lao- lời Phật dạy), mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích trong cuộc sống hiện tại cũng như những kiếp tái sinh tương lai. Chúng có thể là tinh thần lẫn vật chất.

 

             Tâm hồn hiện tại của chúng ta và nhiều thói quen suy nghĩ mà thường xuyên được liên kết với nó (tâm thiện và tâm bất thiện), cũng như sự thịnh vượng vật chất hoặc thiếu về nó có thể là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của nhân cách đạo đức hiện tại (hoặc trong quá khứ) của chúng ta. Những sự suy nghĩ, kiểu cách cư xử (với tâm hồn tốt hoặc xấu) khi được huân tập lặp lại nhiều lần sẽ có sự phát triển dần dần và thấm nhuần vào nhân cách (tâm hồn) của chúng ta, để rồi tạo nên những cá tính đặc trưng về nhân cách của chúng ta trong hiện tại. Trên lộ trình của chuỗi luân hồi vô tận, nó chính là phẩm chất tự nhiên của nhân cách con người, cái mà đứng đằng sau sự hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi:

 

             “Chúng ta đã sống vào hạng chúng sanh nào trong những kiếp quá khứ?
             Và chúng ta đã và tạo được những thói quen suy nghĩ gì trong kiếp quá khứ?
             Và những thói quen gì về hành động, lời nói trong kiếp quá khứ?”.

             Xuyên qua chúng, tính cách hôm nay là có sự liên hệ gián tiếp đến nhân cách đạo đức, tính nết trong kiếp quá khứ của chúng ta, điều mà thuật ngữ Khoa học thường dùng là tính tình bẩm sinh (Tính tình sẵn có riêng nơi mỗi con người từ khi sinh ra).

 

             Dân gian ta còn có câu: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tánh”. Ý muốn nói rằng, tâm tánh, nhân cách của người con là có sự ảnh hưởng bởi những thói quen đã huân tập sẵn từ trong tiền kiếp rồi vậy. Tương tự như thế, chúng ta đã và đang sống với nhân cách đạo đức như thế nào trong cuộc sống hiện tại này? Những gì là thói quen hành động do thân, do khẩu và do ý nghĩ của chúng ta đã và đang sinh khởi từ chúng (những ảnh hưởng trong quá khứ) trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, phải nói thật là nhiều lắm vậy.

 

             Những mối quan hệ của chúng ta với những người khác là được xác định bởi những sự suy nghĩ chủ động và nhân cách của chúng ta và chúng (những suy nghĩ) có thể giúp chúng ta duy trì, phát triển hoặc vạch giới hạn cho những quan hệ chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai. Tất cả những điều đó phụ thuộc lên phẩm chất trong suy nghĩ của chúng ta. 

 

             Nhân cách đạo đức hay phi đạo đức không là gì cả, tuy nhiên nó tạo ra hành động xấu hoặc hành động tốt. Điều mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc hay bất toại nguyện trong hiện tại của chúng ta. Sự thực hành về “Giới” giúp chúng ta loại bỏ dần những ý nghĩ tiêu cực, chuyển hóa chúng thành những trạng thái đối lập, những suy nghĩ tích cực có lợi ích cho thân và tâm hồn của chúng ta, cũng như phát huy nhiều hoạt động lợi ích lớn lao trong cuộc sống.

 

             Nhân cách đạo đức là nghiệp tốt, chúng ta sẽ mang theo khi chúng ta chết. Những lời dạy quý báu của Đấng Thầy loài Trời – Người là cốt để chỉ đường, dẫn lối đem lại vô vàn lợi ích thiết thực đến chúng sanh trong kiếp hiện tại lẫn kiếp vị lai. Thiết nghĩ, nếu không có lời dạy của Đức Phật ra đời trên thế gian này thì cuộc sống phàm tục của chúng ta chẳng thế nào biết được:

             – Sống như thế nào để ngăn ngừa, tránh khỏi sự phiền não, bất an? (Không thể biết rõ được đâu là việc sẽ sinh ra phiền não và không nên làm!).

             – Sống như thế nào để được an vui lâu dài? (Không thể biết rõ được đâu là việc nên làm để sinh ra sự an vui!).

             – Làm như thế nào để lắng dịu được sự bất an, phiền muộn đã và đang bám víu trong tâm hồn của chúng ta? (Tại sao ta nên biết sám hối sau mỗi lần lỡ mắc phải lỗi lầm? Tâm biết phục thiện phải chăng là một tâm hồn thanh cao hướng về Chân- Thiện- Mỹ? Điều mà Bậc Giác Ngộ, Thầy của Trời- Người hằng tán dương khen ngợi?).

 

             Đức Phật dạy:
             “Này chư Tỳ Kheo!
              Có hai hạng người thiện trí xứng đáng được tán dương khen ngợi trên thế gian này! Như thế nào là hai?
 
             – Một là hạng người sau khi mắc phải lỗi lầm, biết rõ mình có lỗi và thành thật xin sám hối về lỗi lầm đó!
             – Thứ hai là hạng người sẵn sàng chấp nhận, khi có người đến thành thật ăn năn xin lỗi mình”. 
                                                                     (Tăng chi bộ Kinh)

 

             Làm như thế nào để phát triển được tài sản, niềm vui, hạnh phúc, phước lành và trí tuệ sáng suốt trong cuộc sống? Tất cả những trăn trở của chúng ta có liên quan đến những câu hỏi trên sẽ được lần lượt tháo gỡ và giải đáp dưới Trí tuệ và Từ bi của Đức Phật, Bậc Thầy cao thượng nhất của Trời – Người, Đấng Cha Lành của chúng sanh.
             Bần đạo thật nhiều cố gắng với tấm lòng thành để biên dịch soạn thảo cuốn sách nhỏ này trên nền tảng từ lời dạy của Đức Phật, cùng với tri kiến tâm đắc hữu hạn đúc kết được từ sự nỗ lực thật nhiều trên con đường tu học và hành trì của mình trong nhiều năm qua tại hai miền Quốc đạo.

 

             Ước mong cuốn sách nhỏ này được góp phần trong cuộc sống của quý vị và chúng sanh trong muôn một.
             Mong thay!

Đại Đức Thiện Minh

Viết xong cuối mùa an cư 2015
Viện Phật học và Pali Mahagandhayon, Amarapura, Mandalay, Myanmar.

 

SÁCH NÓI:
LỜI TÁC GIẢ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3, 4, 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10

Thông Tin Liên Hệ Ấn Tống Sách: :


image

Mọi chi tiết thỉnh sách và ấn tống sách, quý vị hoan hỷ liên hệ:


* Tủ sách Pháp Bảo


Số ĐT: 0902 710 624 (Sư cô Bi Nguyện)


Email: banbientapwebsite2017@gmail.com


BBT Website sẽ phản hồi thông tin sớm nhất đến quý vị!


Xin chân thành cám ơn.

Bài Viết Liên Quan :

image