THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Châu Ngọc Trong Ta

image

Châu Ngọc Trong Ta

Tác Giả : Thiền sư - TS - Đại Đức Thiện Minh

Nhà sx : NXB Tôn Giáo

Sách dạng PDF :

Giới Thiệu Sách :

“Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì sự lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc cho phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của Chư Thiên và loài người”.
(Anguttara Nikãya)
           Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
           Kính thưa chư Thiện hữu!

 

             Giáo Pháp của Đức Phật đã và đang được phần đông những người con trong dân tộc Việt Nam đón nhận. Với ước mơ Phật giáo tiếp tục được phát triển và trường tồn trên quê hương, một loạt bộ sách sẽ được giới thiệu đến độc giả. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề: “Đức Phật, Đấng Từ Phụ đã ban đến loài người chúng ta những gì?”.

 

             Thật kỳ diệu, Đức Phật đã hướng dẫn và chỉ cho chúng ta biết cách sử dụng “Kho tàng châu ngọc” vốn sẵn có nơi tự thân của mỗi chúng ta.

             Như chúng ta đã biết, mỗi chúng ta là một thành viên của gia đình, mà mỗi gia đình là một tế bào trong nhiều tế bào của một quốc gia. Đức Phật, Ngài chủ trương dạy đến con người lấy giá trị nhân bản làm trung tâm. Ngài đã dạy những gì đến loài người của chúng ta?
  • Đối với con cái, cần phải có những bổn phận gì với Cha Mẹ? Khi trưởng thành phải hiếu thuận phụng dưỡng Cha Mẹ làm sao?
  • Đối với quan hệ vợ chồng, cần thiết cư xử với nhau ra sao để có sự keo sơn, hạnh phúc lâu dài?
  • Phải có bổn phận gì đối với Thầy tổ để trở thành một người học trò khôn ngoan, hiền trí?
  • Đối với bầu bạn cần cư xử yêu thương, quan tâm, giúp đỡ nhau những lúc nào là cần thiết?
  • Đối với cuộc đời, kẻ thân, người sơ, kẻ ân, người oán, phải nên xử sự như thế nào cho thích hợp và lợi ích…?
  • Cần phải sống như thế nào để thành tựu những hoài bão mang lợi ích an vui cho chính mình và cho mọi người? Đối với gia đình, quyến thuộc, Quốc gia, xã hội, Đức Phật Ngài hằng từ bi chỉ dạy cặn kẽ.

 

             Đôi khi tận tụy như người Cha hiền van lơn đàn con thơ dại mà từ trái tim mỗi chúng ta dâng lên niềm xúc động từ tình thương vời vợi bi mẫn của Ngài:
             “Này chư Tỳ Kheo!
             Hãy tránh xa các Bất thiện pháp! Những Bất thiện pháp là có thể tránh được!
             Nếu như các pháp Bất thiện mà không thể tránh được thì Như Lai cũng không khuyên để làm gì!
             Bởi có thể tránh xa được nên Như Lai mới có lời khuyên như vậy!
             Nếu vì do sự tránh xa các pháp Bất thiện mà dẫn đến công ăn việc làm, buôn bán ở đời thua lỗ, thất bại, suy đồi,… thì Như Lai cũng không khuyên hãy tránh xa những pháp Bất thiện ấy để làm gì!
             Bởi do tránh xa các tội lỗi, các pháp Bất thiện mà nhờ đó việc làm ăn ở đời phát triển hưng thịnh, lợi ích và nhiều an vui lâu dài nên Như Lai mới có lời khuyên như vậy!”.

             Chư Thiện hữu quý mến!
             Phật giáo là một hệ thống triết học và luân lý thực tiễn, có trình tự từ đơn giản, dễ hiểu đến thâm sâu, vi diệu… Đầu tiên là bao gồm những phương pháp mang lại cho con người nhiều sự an vui, hạnh phúc, thịnh vượng và lợi ích lâu dài trong thực tế cuộc sống.

 

             Thứ hai là con đường dẫn đến Giác ngộ, giải thoát vòng sanh tử cho những ai có nguyện vọng. Như vậy, phải chăng là một Giáo pháp dành cho nghiên cứu suông để thỏa mãn tri thức?

 

             Giáo pháp tất nhiên cần được học hỏi, nhưng hơn nữa phải được thực hành và trên hết, phải được tự mình kinh nghiệm và chứng ngộ. Học và hiểu biết suông mà không thật sự thực hành thì không lợi ích. Chắc chắn sẽ không thể hưởng được tài sản quý báu đúng như lời dạy của Đấng Giác Ngộ. Đức Phật – Ngài ví người có Pháp học mà không thực hành cũng tựa hồ như cành hoa tuy đẹp nhưng không hương vị. Trong Kinh Pháp cú, Ngài còn dạy:
             “Chiếc muỗng không thể nếm được vị canh như thế nào, người trong Giáo pháp mà không thực hành cũng dường như thế ấy!”.

             Ngược lại việc học hành, nghiên cứu Giáo pháp như một tấm bản đồ cần thiết cho khách lữ hành để đi đến mục đích đã chọn.

 

             Hồ chứa nhiều nước là để cho năm loài hoa sen mọc. Việc học Giáo pháp ví như xây một hồ chứa nước và sự thành tựu các Phước báu, các Đạo – Quả chính là năm loài hoa sen kia vậy.

 

             Đúng hay không khi có vài nhận xét vội vàng cho rằng: “Những gì Đức Phật dạy là bi quan, tiêu cực và thụ động? Bậc xuất gia là một gánh nặng cho gia đình, cho người thân?” Quan điểm ấy hãy còn nên xét lại!

 

             “Đức Phật là nhà hoằng dương Chánh pháp đầu tiên hoạt động tích cực nhất trong lịch sử nhân loại. Xuyên suốt cuộc đời hành đạo trong bốn mươi lăm năm trường, rày đây mai đó để giáo hóa đến mọi người, tùy trình độ căn cơ và hoàn cảnh của mỗi tầng lớp,… mà Ngài có lời giáo huấn thích hợp. Ngài phục vụ nhơn loại bằng gương lành trong sạch cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời! Noi gót Cha lành, hàng đệ tử trung kiên nguyện dâng hiến trọn cuộc đời mình để bước theo con đường mà Đấng Đại Giác – Đại Hùng đã đi qua!”.
 

 

             Chư Thánh Tăng và phàm Tăng đệ tử Phật, các Ngài đi đến những phương trời xa lạ, tận tâm tận lực hành đạo để truyền thừa và duy trì những lời dạy vàng ngọc của Đấng Cha Lành, vì lợi ích cho thế gian.

 

             “Hãy thường xuyên cố gắng tinh cần” là lời nhắc nhở tối hậu của Đức Phật đến hàng môn đệ trong những giây phút cuối cùng trước lúc Ngài nhập vào Đại Niết Bàn – con đường của Chư Phật. Không có một lợi ích lớn lao nào, không có một phước báu nào, không có sự thanh lọc nào và không có sự thành tựu giác ngộ giải thoát nào mà không có sự cố gắng cá nhân!

 

              “Không làm các điều ác” tức là không làm cho mình trở thành phiền não, tội khổ cho chính mình và cho mọi người.
              “Hãy làm các điều thiện lành” là tự tạo nên sự an vui, một nguồn phước báu cho chính mình và cho mọi người.
            “Giữ gìn tâm ý trong sạch” là lời dạy vô cùng thiết yếu và quan trọng của Chư Phật. Một Giáo pháp mang lại những điều trí tuệ và lợi ích an vui lớn lao cho cả thế giới, như vậy có thể nói là bi quan, thụ động hay tiêu cực chăng?

 

 

             Đấng Thiên Nhân Sư hằng tha thiết nhắc nhở để cảnh tỉnh hàng môn đồ đệ tử:
“Con! Chính con hãy tự mình nỗ lực
Các Đấng Như Lai chỉ là Đạo sư”.

 

             Ngài đã vạch ra con đường, phần chúng ta có noi theo con đường ấy hay không, là một việc khác. Trí tuệ hiểu biết và sự tinh cần là yếu tố rất quan trọng trong lời dạy của Đức Phật:
“Chính ta làm cho ta trong sạch
Chính ta làm cho ta ô nhiễm”.

 

             Chính ta tạo thiên đàng cho ta, cũng chính ta tạo địa ngục cho ta. Ta là người xây dựng tương lai của ta, cũng chính ta tạo ra cái mà thế gian thường gọi là định mệnh…

 

             Kính thưa quý vị Thiện hữu! Chúng ta, tuy mỗi người có một hoàn cảnh riêng biệt nhưng phần lớn các bậc Thiện trí thức và những giới có tâm lành, lại giống nhau về các nguyện vọng: Mong cho công việc của mọi người được thành công tốt đẹp, sự nghiệp hưng thịnh. Từ đó có cơ hội mà thi ân, đáp đền công ơn Phụ Mẫu, Thầy tổ cùng các bậc hữu ân… Hay nói một cách khác là cùng nhau hướng về “Chân – Thiện – Mỹ”. Vì những lẽ đó, chúng ta ngày lại ngày tranh thủ cố gắng, tất bật lao động bằng sinh lực, bằng khối óc để đạt đến những hoài bão thiêng liêng cao quý ấy, có khi quên đi sức khỏe, tuổi tác, thậm chí ngay cả sinh mạng của mình…!

 

             Như vậy, làm thế nào để thành tựu con đường mà Ngài đã chỉ dạy, để đạt được những hoài bão thiêng liêng cao quý chơn thật ấy?

 

             Với trí tuệ siêu việt của vị Phật, Ngài thấy rằng:
  • Những pháp nào mà loài người… nếu sống và hành theo sẽ phải chịu đựng phiền não, khổ đau bởi hậu quả của nó!
  • Những pháp nào mà loài người nếu sống và hành theo sẽ được nhiều an vui, lợi ích và hạnh phúc lâu dài.

 

 

             Ngài đã KHAI TÂM, MỞ TRÍ cho con người, nghĩa là “Ngài đã chỉ ra tất cả những gì quý báu nhất đã và đang tồn tại tiềm tàng trong mỗi chúng ta”.

 

             Nếu biết cách sử dụng và khai thác những gì đang hiện hữu trong ta, là chúng ta đang tự tạo cho mình một nguồn an vui, phước báu lớn lao vô tận. Bởi vậy, Đức Phật dạy rằng:
             “Bạn lành quý báu của đời người, đó chính là tâm tốt của chính mình”.

 

             Ngài cũng đã chỉ dạy cho chúng ta bằng cách nào để thấy ra những tâm tốt ấy. Những tâm tốt này tạo nên một sự an lạc, mát mẻ, định tĩnh, sáng suốt và trong lành. Là nguồn sinh lực quý giá để dẫn đến thành tựu những nguyện vọng và hoài bão cao thượng.

 

             Thực hiện theo những điều Phật dạy, nghĩa là chúng ta đang làm theo những gì thuộc về bản tánh trong sáng, tốt đẹp và mát mẻ nhất của chính mình. Chắc chắn điều đó sẽ mang lại thành công và đạt được nhiều tiến bộ về phương diện vật chất cũng như về tinh thần đạo đức chẳng sai!

 

 

             Kính thưa quý vị Thiện hữu! Mặc dù có nhiều Thiện tâm, là những người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, phân tích, suy luận, cân nhắc trước khi chấp nhận và kinh nghiệm một điều gì. Đó là tinh thần mà Đức Phật Ngài đã dạy trong bài Kinh Kalama.

 

             Đời sống mặc dầu quý, nhưng thật là mong manh và bấp bênh. Cuối cùng chúng ta sẽ chung một số phận: Đó là cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào. Chắc chắn là nó sẽ đến! Đời sống khổ đau hay hạnh phúc, phước lành hay tội khổ, ta là người định đoạt lấy.

 

             Bộ sách “CHÂU NGỌC TRONG TA” gồm nhiều tập này, Bần đạo phiên dịch, soạn thảo từ Kinh sách Phật giáo chân truyền Nguyên thủy Myanmar. Đây là bộ sách dành cho tất cả mọi giới, mọi lứa tuổi có thể tham cứu, tìm hiểu về minh triết căn bản của Đức Phật. Ước nguyện cho chân lý cao thượng mãi mãi được thuận duyên, rộng rãi phổ cập lâu dài trên quê hương Tổ quốc Việt Nam thân yêu và trên toàn thế giới.

 

             Với trí tuệ và đức tin tuyệt đối vào lời dạy của Đức Phật, chắc chắn chư Thiện hữu sẽ thấy ra một kho tàng “Châu ngọc trong Ta” tự bao giờ.
       
Mùa An Cư 25. Oct. 2015, Mahagandhayon Mandalay – Myanmar.
——————————————–
* SÁCH NÓI:

Thông Tin Liên Hệ Ấn Tống Sách: :


image

Mọi chi tiết thỉnh sách và ấn tống sách, quý vị hoan hỷ liên hệ:


* Tủ sách Pháp Bảo


Số ĐT: 0902 710 624 (Sư cô Bi Nguyện)


Email: banbientapwebsite2017@gmail.com


BBT Website sẽ phản hồi thông tin sớm nhất đến quý vị!


Xin chân thành cám ơn.

Bài Viết Liên Quan :

image