THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Lễ kỉ niệm 16 năm sư thọ đại giới tỳ kheo tại myanmar – 2015

image