THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn

(Kinh Pháp Cú)

image

Khóa Thiền Samatha – Anapanasati Lần VI, Thời gian: 06/05/2018xem thêm

Lịch Hoằng Pháp

Liên Hệ

image

Mọi chi tiết hỏi đáp về Phật Pháp, thỉnh sách và ấn tống sách, quý vị hoan hỷ gửi về :
BBT Website sẻ phản hồi thông tin sớm nhất đến quý vị !
Xin chân thành cám ơn !