THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn

(Kinh Pháp Cú)

image

Khóa Thiền Samatha Lần IX (từ ngày 15/11/2018 – 19/11/208), Thời gian: 04/10/2018xem thêm

Lịch Hoằng Pháp

Liên Hệ

image

Mọi chi tiết hỏi đáp về Phật Pháp, thỉnh sách và ấn tống sách, quý vị hoan hỷ gửi về :
BBT Website sẻ phản hồi thông tin sớm nhất đến quý vị !
Xin chân thành cám ơn !