THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Các Tư Liệu Hữu Ích, Quan Trọng, Cần Thiết,… Tham Khảo

image

     Kính thưa quý vị hành giả kính mến!

          Ngõ hầu hỗ trợ tối đa (kiến thức – kinh nghiệm) cho sự Chứng Đạt Pháp Bảo quý báu của hành giả, đó chính là kết quả lợi ích vô cùng lớn lao, không thể nghĩ bàn của người tham gia trong khoá thiền đặc biệt sắp đến,… Vì vậy, theo kiến nghị Bi mẫn của Ngài Thiền sư – TS – ĐĐ Thiện Minh, đề nghị quý hành giả tham khảo các tư liệu bên dưới, “RẤT QUAN TRỌNG, HỮU ÍCH VÀ CẦN THIẾT” cho quý hành giả:

 

I – LỢI ÍCH THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT:

http://thiensuthienminh.com/hoang-phap-1/loi-ich-cua-thien-niem-aa-duc-phat-buddhanussati

************************

II – LINK PHÁP ÂM:

************************
************************
* KỸ THUẬT THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT:

1. P1:  
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
————-
Sadhu! Lành thay!
Araham Đức Phật trọn lành!