THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Khóa thiền Samatha lần XV – Tại Trường Liên Cấp Tuệ Đức – TP. HCM (04/04/2019 – 07/04/2019)

image