THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Khóa thiền Samatha lần XIV – Tại Bệnh Viện Ung Bướu – TP. Đà Nẵng (22/03/2019 – 28/03/2019)

image