THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Khóa thiền Samatha lần X – Tại Trường Liên Cấp Tuệ Đức – Tp.HCM (01/12/2018 – 02/12/2018)

image