THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Thông Tin Cá Nhân Ban Hộ Trì Chánh Pháp

image

1. Sư cô Bi Nguyện                                                                                      
– Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Liên
– Năm sinh: 14/10/1968
– CMND: 200866103
– Nghề nghiệp: Luật gia
+ Trưởng BTC các khóa thiền…
+ Giám Đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Đà Nẵng.
+ Giám đốc Công Ty Trí Tuệ Thế Giới.
+ Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hoa Vô Ưu.

 

 

 

 

 

2. Sukha Panna                                                                                          
– Họ và tên: Lý Ngọc Bích
– Năm sinh: 17/01/1992
– CMND: 334493208
– Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh.
+ Cử nhân Kinh Tế – Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh – Trường ĐHKT TP. HCM.
+ Phó BTC Đối ngoại các khóa thiền.
+ Phó chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hoa Vô Ưu.
– Đơn vị công tác: Công Ty Trí Tuệ Thế Giới.
+ Trợ lý Giám Đốc công ty Trí Tuệ Thế Giới.

 

 

 

 

 

3. Chánh Tín                                                                                                                                                                        

– Họ và tên: Nguyễn Quốc Đảm.
– Năm sinh: 20/10/1985
– CMND: 212602926
– Nghề nghiệp: Thiết Kế May & Bán.
+ Nhà thiết kế thời trang.
+ Phó BTC Đối nội các khóa thiền.
+ Phó chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hoa Vô Ưu.
+ Hội viên doanh nhân Trẻ YBC Tp. HCM.
+ MC Công Ty BH PRUDENTIAL Việt Nam. Tp. HCM.

 

 

 

 

 

4. Citta Panna                                                                                                                              

– Họ và tên: Lý Thanh Quyên
– Năm sinh: 17/02/1988.
– CMND số: 418700016
– Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm
+ Cử nhân Công nghệ thông tin – Tốt nghiệp chuyên ngành phần mềm – Trường AEU (Asia E University) Malaysia.
+ Cử nhân Anh Văn – Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP. HCM.
+ Tổng trợ lý: Khoá thiền, CLB Thiện Nguyện Hoa Vô Ưu.
– Đơn vị công tác: công ty Amaris.

 

 

 

 

 

 

5. Pháp Duyên                                                                                                              
– Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Phương Anh
– Năm sinh: 16/02/1997.
– CMND: 132244046
– Nghề nghiệp: Truyền thông
+ Cử nhân truyền thông – Tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông (hạng xuất sắc) – Trường ĐH Quốc Tế RMIT.
+ Chuyên viên truyền thông.
+ Trợ lý: Khoá thiền Samatha.
– Đơn vị công tác: Công ty TNHH Liên Doanh T&A Ogilvy.

 

 

 

 

 

 

 

6. Hương Tâm                                                                                                               
– Họ và tên: Nguyễn Hoài Lê Phương
– Năm sinh: 21/09/ 1991.
– CMND: 132066154
– Nghề nghiệp: Marketing.
+ Cử nhân Marketing – Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing – Trường ĐH Quốc Tế RMIT.
+ Chuyên viên Marketing.
+ Trợ lý: Khoá thiền Samatha.
– Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần tích hợp công nghệ D&L.

 

 

 

 

 

7. Phước Trí                                                                                                                  
– Họ và tên: Nguyễn Quốc Cường
– Năm sinh: 17/08/1989
– CMND: 201599441
– Nghề nghiệp: Quản lý.
+ Ban hậu cần: Khoá thiền Samatha.
– Đơn vị công tác: Công ty bảo hiểm MB Ages Life.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ngộ Đạt Thành                                                                                                              
– Họ và tên: Cao Viết Cường
– Năm sinh: 23/06/1984
– CMND: 044084001748
– Ban hậu cần: Khoá thiền Samatha.

Bài Viết Liên Quan :

image