THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Giới thiệu thiền sư Thiện Minh

image

P8 – An Analytical Study of the Forty Subjects of Samatha Meditation in Theravāda Buddhism

image

       Chapter 4           Forty Subjects of Samatha Meditation          …

Xem Thêm

P7 – An Analytical Study of the Forty Subjects of Samatha Meditation in Theravāda Buddhism

image

            Chapter 3             Background of Samatha Meditation    …

Xem Thêm

P6 – An Analytical Study of the Forty Subjects of Samatha Meditation in Theravāda Buddhism

image

         Chapter 2             Development of the methods of Samatha and Vipassanā…

Xem Thêm
image

Viết xong tại Hà Nội,

Kỹ niệm cuối Mùa Dâng Y Kathina năm Giáp Ngọ, Phật lịch 2558 Cẩn bút,

Tác giả: Chơn Minh (Lê Khác Chiếu)

Cao học Luật, phóng viên Tạp chi Phật Giáo Nguyên Thủy, nguyên diễn giả Vesak Quốc tế 2014.

image

Những tác phẩm tiêu biểu

image

Châu Ngọc Trong Ta

“Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì sự lợi ích…

Lượt Xem : 855

Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật

“Hy hữu thay! Được sanh làm người, Khó thay! Là kiếp sống trường cửu, Hy hữu thay! Được nghe lời…

Lượt Xem : 664

Thiền Định và Sức Khỏe

“Ai sống một trăm năm, ác giới không Thiền định Không bằng sống một ngày, có giới có Thiền định.”…

Lượt Xem : 1804

Phước Lành Của Tình Thương

“Lấy oán báo oán, oán chất chồng, Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan”.          Trong…

Lượt Xem : 379

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 1

“Phương Đông sao mai mọc,  Cho người đi trong đêm, lỡ bước giữa rừng sâu,  Cho thuyền đêm lênh đênh,…

Lượt Xem : 467

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 2

“Phương Đông sao mai mọc, cho người đi trong đêm. Lỡ bước giữa rừng sâu, cho thuyền đêm lênh đênh, Vật vờ…

Lượt Xem : 399