THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Giới thiệu thiền sư Thiện Minh

image

Tóm Tắt Tiểu Sử Thiền Sư Thiện Minh

image

Đại Đức Thích Thiện Minh (Varapañño), quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1965, tại thôn Viêm Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện…

Xem Thêm

Góc Nhìn Nhanh Về Thành Quả Học Tập Của Đại Đức – Tiến Sĩ Thiện Minh

image

Điểm lại từ thời còn là sinh viên Y khoa thuộc Đại học Y Khoa Huế (niên khóa: 1989-1996). Hội…

Xem Thêm

Hồi Ký Vị Đạo Sĩ

image

Nhân một chuyến du khảo thực tế để tìm hiểu phong trào Xuất gia gieo duyên của vùng đất Quảng…

Xem Thêm
image

Viết xong tại Hà Nội,

Kỹ niệm cuối Mùa Dâng Y Kathina năm Giáp Ngọ, Phật lịch 2558 Cẩn bút,

Tác giả: Chơn Minh (Lê Khác Chiếu)

Cao học Luật, phóng viên Tạp chi Phật Giáo Nguyên Thủy, nguyên diễn giả Vesak Quốc tế 2014.

image

Những tác phẩm tiêu biểu

image

Châu Ngọc Trong Ta

“Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì sự lợi ích…

Lượt Xem : 803

Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật

“Hy hữu thay! Được sanh làm người, Khó thay! Là kiếp sống trường cửu, Hy hữu thay! Được nghe lời…

Lượt Xem : 613

Thiền Định và Sức Khỏe

“Ai sống một trăm năm, ác giới không Thiền định Không bằng sống một ngày, có giới có Thiền định.”…

Lượt Xem : 1730

Phước Lành Của Tình Thương

“Lấy oán báo oán, oán chất chồng, Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan”.          Trong…

Lượt Xem : 348

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 1

“Phương Đông sao mai mọc,  Cho người đi trong đêm, lỡ bước giữa rừng sâu,  Cho thuyền đêm lênh đênh,…

Lượt Xem : 394

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 2

“Phương Đông sao mai mọc, cho người đi trong đêm. Lỡ bước giữa rừng sâu, cho thuyền đêm lênh đênh, Vật vờ…

Lượt Xem : 366