THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành Giả Khóa 4

image

 Họ và tên: Nguyễn Việt Đức Năm sinh: 1964 Nơi làm việc: Hà Nội              Đệ tử Nguyễn Việt Đức kính bạch Thầy, Thiền Sư…

  ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH!  Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”. Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là…

May mắn cho chúng con là có thầy thường xuyên sát cánh và truyền động lực để chúng con vượt qua nỗi đau này...

Trịnh Văn Hóa

(Pd: Lương Tuệ Tấn - Tp. Hồ Chí Minh)

Lượt Xem : 287

Bây giờ ngồi nghĩ lại, con thấy thật nhớ và thật tiếc nuối mười ngày cùng các bạn thiền sinh trong khóa IV, được hành thiền dưới...

Nguyễn Phương Bích Phượng

(Pd: Bodhi Mani - TP. Hồ Chí Minh)

Lượt Xem : 298

“Khi con dừng lại bước đi của dục vọng, thì sẽ bước trên con đường của từ ái và yêu thương!”

Qua Rồi… Cơn Ác Mộng!…

(Ngô Thị Ánh Quy - Pd: Liên Tâm)

Lượt Xem : 477

Thiền Định - Con đường khai sáng cho tất cả!

10 Ngày Thiền Định cho cả một giấc mơ…

(Pd: Kim Huệ Duyên - Tp. Đà Nẵng)

Lượt Xem : 155

Vốn quý giá nhất của con người là có đức tin trong sạch nơi lời dạy của Như Lai.

P1 – Vô Lượng Phước Báu Ngay Trong Trái Tim Ta!

(Lý Ngọc Bích - Pd: Sukha Panna)

Lượt Xem : 1623

Định tâm chỉ phát triển mạnh khi có “Giới” trong sạch và Quang tướng chỉ mất đi khi và chỉ khi chúng ta không giữ giới mà thôi.

P2 – Vô Lượng Phước Báu Ngay Trong Trái Tim Ta!

(Lý Ngọc Bích - Pd: Sukha Panna)

Lượt Xem : 497

Hành thiền không nên nôn nóng, tâm nôn nóng, mong cầu là tâm tham vi tế, tâm tham là tâm bất thiện.

P3 – Vô Lượng Phước Báu Ngay Trong Trái Tim Ta!

(Lý Ngọc Bích - Pd: Sukha Panna)

Lượt Xem : 590