THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành Giả Khóa 14

image

  ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH!  Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”. Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là…

Họ tên: No Name Năm sinh:  Nghề nghiệp:  Điện thoại:  Địa chỉ:               Con kính bạch Thầy!            Con là thiền…

No Name

Lượt Xem : 13

Họ tên: Lê Thị Thu Sương             Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!             Con xin kể…

Lê Thị Thu Sương

Lượt Xem : 23

Họ tên: Lê Thị Phượng – MS: 30 Bệnh nhân: Ung thư Vú Điện thoại: 0977963410 Địa chỉ: Gia Lai             Kính gởi Thiền Sư…

Lê Thị Phượng

Lượt Xem : 35

Họ tên: Phạm Đức Sơn Năm sinh: 1950 Bệnh nhân: Ung thư Đại tràng Điện thoại: 0354741431 Địa chỉ: Phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam      …

Phạm Đức Sơn

Lượt Xem : 10

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Năm sinh: 64 tuổi  Địa chỉ: tổ 64D Nguyễn Quang Vinh               Tôi có tham gia khóa thiền lần…

Nguyễn Thị Minh

Lượt Xem : 14

Họ tên: Nguyễn Thị Liễu Bệnh nhân: Ung thư Vú Địa chỉ: tổ 5 thôn Cồn Nhâm, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An            …

Nguyễn Thị Liễu

Lượt Xem : 23

Họ tên: Lương Gia Huy Năm sinh: 1995 Điện thoại: 0935364438          Tôi xin chia sẻ vài lời cho những người đang mong cầu hạnh phúc cho…

Lương Gia Huy

Lượt Xem : 17

Họ tên: Hồ Thị Xuân Thu MS: 157 Bệnh nhân: Ung thư đã qua xạ trị          NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT  …

Hồ Thị Xuân Thu

Lượt Xem : 17