THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành Giả Khóa 13

image

  ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH!  Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”. Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là…

Họ và tên : Phạm Duy Cương Nghề nghiệp: Giáo viên Địa chỉ: Đà Nẵng              Kính gửi : Thiền Sư – Đại Đức Thích…

Phạm Duy Cương

Lượt Xem : 21

Họ và tên: Nguyễn Quang Là        Kính gửi Thầy Đại Đức Thiện Minh – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Ban tổ chức và Ban…

Nguyễn Quang Là

Lượt Xem : 11

Họ và tên: Phạm Văn Pháp Năm sinh: 18/12/1994 MST: 14           Trước khi đăng ký đi khóa này, thực sự là con chưa từng biết đến…

Phạm Văn Pháp

Lượt Xem : 6

Bài chia sẻ từ Sư cô Hoa          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật             Kính bạch Ngài Đại…

Sư cô Hoa

Lượt Xem : 15

Họ và tên: Trương Thị Lệ Thanh Năm sinh: 14/10/1962 Nghề nghiệp: Hưu trí                Kính bạch Ngài Đại Đức        …

Trương Thị Lệ Thanh

Lượt Xem : 6

Ho và tên: Trần Thị Thanh Hà Năm sinh: 18/09/1957 MST: 239          Nam mô Bản Sư thích Ca Mâu Ni Phật          …

Trần Thị Thanh Hà

Lượt Xem : 5

Họ và tên: Nguyễn Anh Thi  Ngày sinh: 08/10/1983 Địa chỉ: Quảng Nam  MST: 18          Trước khi chia sẻ bài viết, Con xin chân thành gửi…

Nguyễn Anh Thi

Lượt Xem : 4

Họ và tên: Hứa Quốc Dũng Pháp danh: Quảng Hùng Hiện  Năm sinh: 30/03/1968 Địa chỉ: Đà Nẵng          Cơ duyên tôi biết được khóa thiền lần…

Hứa Quốc Dũng

Lượt Xem : 7