THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành Giả Khóa 13

image

  ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH!  Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”. Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là…

Họ và tên : Phạm Duy Cương MST 09      Kính gửi : – Thiền Sư –Đại Đức Thích Thiện Minh             – Ban…

Lượt Xem : 3

Họ và tên: Nguyễn Quang Là        Kính gửi Thầy Đại Đức Thiện Minh – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Ban tổ chức và Ban…

Nguyễn Quang Là

Lượt Xem : 1

Họ và tên: Phạm Văn Pháp MST14           Trước khi đăng ký đi khóa này, thực sự là con chưa từng biết đến phật pháp là gì?…

Phạm Văn Pháp

Lượt Xem : 0

Bài chia sẻ từ Sư cô Hoa          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật             Kính bạch Ngài Đại…

Sư cô Hoa

Lượt Xem : 0

Họ và tên: Trương Thị Lệ Thanh MST: 109        Kính bạch Ngài Đại Đức             Đồng kính Ban Tổ Chức và Ban…

Trương Thị Lệ Thanh

Lượt Xem : 0

Ho và tên: Trần Thị Thanh Hà MST: 239          Nam mô Bản Sư thích Ca Mâu Ni Phật             – Kính…

Trần Thị Thanh Hà

Lượt Xem : 0

Họ và tên: Nguyễn Anh Thi  MST: 18 Địa chỉ: Quảng Nam           Trước khi chia sẻ bài viết, Con xin chân thành gửi lời cảm ơn…

Nguyễn Anh Thi

Lượt Xem : 0

Họ và tên: Hứa Quốc Dũng Pháp danh: Quảng Hùng Hiện  Năm sinh: 1968 MST: 015 Địa chỉ: Đà Nẵng          Cơ duyên tôi biết được khóa…

Hứa Quốc Dũng

Lượt Xem : 0