THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành giả Khóa 11

image

Họ và tên: Ngô Thị Phương Địa chỉ: Đà Nẵng   BÀI CẢM TƯỞNG VỀ KHÓA THIỀN SAMATHA XI- VĨNH LONG             Tôi hành thiền…

Ngô Thị Phương

Lượt Xem : 15

Họ và tên: Lê Quốc Hưng Năm sinh: 1905 Địa chỉ: TP. Cần Thơ        Được chị con cho biết nên đi học khóa thiền này. Lúc đầu…

Lê Quốc Hưng

Lượt Xem : 17

Họ và tên: Đặng Thu Thủy Năm sinh: 1994 Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non Địa chỉ: TP. HCM      Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.…

Đặng Thu Thủy

Lượt Xem : 13

Họ và tên: Đặng Đình Tuấn Sinh năm: 1962 Nghề nghiệp: Bác sĩ Địa chỉ: Tp. HCM   Bài thu hoạch khóa thiền XI tại Vĩnh Long từ ngày 18-22/12/2018…

Đặng Đình Tuấn

Lượt Xem : 19

Họ và tên: Bùi Khoa Diệu Hương Năm sinh: 1955 Nghề nghiệp: Giáo viên hưu trí Địa chỉ: TP. HCM.        Kính bạch Ngài Thiền Sư.    …

Bùi Khoa Diệu Hương

Lượt Xem : 32

Họ và tên: Vũ Thị Mến Năm sinh: 1940 Địa chỉ: TP. HCM   BÀI CẢM TƯỞNG VỀ KHÓA THIỀN SAMATHA XI- VĨNH LONG           Lần đầu tiên con…

Vũ Thị Mến

Lượt Xem : 6

Họ và tên: Trần Thị Thanh Năm sinh: 1960 Địa chỉ: Đà Nẵng.   BÀI CẢM TƯỞNG VỀ KHÓA THIỀN SAMATHA XI- VĨNH LONG           Kính…

Trần Thị Thanh

Lượt Xem : 15

Họ và tên: Phạm Hoàng Chinh Năm sinh: 1980 Nghề nghiệp: Kinh doanh Địa chỉ: Trà Vinh.        Chúng con được nhận duyên tham dự khóa thiền 10…

Phạm Hoàng Chinh

Lượt Xem : 19

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Dung  Năm sinh: 1905 Nghề nghiệp: Kinh doanh Địa chỉ: Phan Rang.   Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa      Kính Ngài Đại Đức…

Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Lượt Xem : 9