THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành giả Khóa 11

image

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thủy Mã số thiền: 136 Số điện thoại: 0909592938        Chưa tu chưa biết thế nào            …

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Lượt Xem : 92

Họ và Tên: Võ Thị Điền Mã số thiền: 80  Số điện thoại: 0768 579 668        Đây là lần thứ hai con tham dự khóa thiền sau…

Võ Thị Điền

Lượt Xem : 35

Họ và tên: Vũ Văn Long Mã số thiền: 17 Số điện thoại: 090.173.3233 Địa chỉ: Thủ Đức, TPHCM        Nhờ một duyên lành, qua sư huynh Chinh,…

Vũ Văn Long

Lượt Xem : 28

Họ và tên: Phạm Văn Quang Mã số thiền: 34 Số điện thoại: 0933 682 360        Cảm nhận khóa thiền:           Qua những…

Phạm Văn Quang

Lượt Xem : 26

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm Mã số thiền: 104      Kính gởi Ngài Thiền sư Thiện Minh đáng kính cùng BTC khóa thiền.        …

Phạm Thị Thanh Tâm

Lượt Xem : 23

Họ và Tên: Nguyễn Thị Phương Thùy      Kính thưa Ngài Thiền Sư – Đại Đức Thiện Minh, kính thưa ban hội thiền cùng những ai hữu duyên đọc…

Họ và Tên: Phạm Thị Như Nguyện Mã số thiền: 53        Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasamlouddhassa.             Kính Bạch Ngài Thiền Sư Đại…

Phạm Thị Như Nguyện

Lượt Xem : 34

Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh Mã số thiền: 63 Số điện thoại: 0913 624 588        Tôi là hành giả lần thứ 2 đến với khóa…

Lê Thị Kim Oanh

Lượt Xem : 45

Họ và tên: Lương Thị Thu Hương Mã số thiền 71 Số điện thoại: 0911 306 008      Tôi tham gia khóa thiền này là lần thứ 3.  …

Lương Thị Thu Hương

Lượt Xem : 29