THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành Giả Khóa 10

image

  ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH!  Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”. Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là…

Họ và tên: Thái Thị Hồng Ánh Năm sinh: 1990 Nghề nghiệp: Giáo viên Địa chỉ: Tp. HCM          Kính gửi Thiền Sư- Tiến Sĩ- Đại Đức Thiện…

Thái Thị Hồng Ánh

Lượt Xem : 36

Họ và tên: Hồ Lệ Thủy SBD: W+ 005          Niềm tin là sức mạnh!             Đúng vậy, qua khóa thiền Samatha…

Hồ Lệ Thủy

Lượt Xem : 26

Họ và tên: Đặng Thu Thủy Năm sinh: 1990 Nghề nghiệp: Giáo viên          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật        …

Đặng Thu Thủy

Lượt Xem : 45

Họ và tên: Bùi Thị Hà. Mã số W+ 057          Kính gửi tới thiền sư Đại Đức – Tiến Sĩ Thiện Minh, cùng BTC, ban Hộ…

Bùi Thị Hà

Lượt Xem : 24

 Họ và tên: Bùi Ánh Tuyết Năm sinh: 1981 Nghề nghiệp: Kế toán            Qua khóa thiền SAMATHA hai ngày tại trường Tuệ Đức con nhận được…

Bùi Ánh Tuyết

Lượt Xem : 34

Họ và tên: Trịnh Nguyễn Uyên Chi Năm sinh: 1996 Nghề nghiệp: Giáo viên              Con cảm ơn Thầy và Ban tổ chức, cảm ơn…

Trịnh Nguyễn Uyên Chi

Lượt Xem : 30

Họ tên: Trần Mai Phương Năm sinh: 1979 Nghề nghiệp: Bác sĩ        Con xin cảm ơn Thiền Sư Đại Đức Thiện minh và Ban tổ chức đã…

Trần Mai Phương

Lượt Xem : 21

Họ và tên: Phạm Thị Phi Toàn Năm sinh: 1991 Nghề nghiệp: Giáo viên        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.        …

Phạm Thị Phi Toàn

Lượt Xem : 23