THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành Giả Khóa 8

image

  ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH!  Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”. Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là…

Họ và tên: Trần Cảnh Đôn Sinh năm: 1959 Nghề nghiệp: Đạo diễn Địa chỉ: Tp. HCM        Phật dạy : “ Bất cứ một sự kiện nào…

Trần Cảnh Đôn

Đạo diễn

Lượt Xem : 780

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT Pháp danh: Thích Nữ Tịnh Nguyện Sinh năm: 1976 Địa chỉ: Tp. HCM       Lời đầu tiên con thành kính đê đầu…

Nguyễn Thị Tuyết

Lượt Xem : 140

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU Thích nữ Liên Duyên. Sinh năm: 1984 Địa chỉ: Tp. HCM           Nam mô Buddhaya !       Kính…

Nguyễn Thị Thu

Lượt Xem : 1117

Họ và tên: NGUYỄN ĐOÀN KIM SƠN Sinh năm: 1973 Nghề nghiệp: CTHĐQT Trường Liên cấp Tuệ Đức. Địa chỉ: Tp. HCM   BÀI CẢM NHẬN        Kính…

Nguyễn Đoàn Kim Sơn

Lượt Xem : 2336

Họ và tên: ĐOÀN THỊ XUÂN NHÃN Sinh năm: 1988 Nghề nghiệp: Chăm sóc sức khỏe Địa chỉ: Cần Thơ.          Con đến với khóa thiền do…

Đoàn Thị Xuân Nhãn

Lượt Xem : 34

Họ và tên: Trần Thị Cẩm Sinh năm: 1985 Nghề nghiệp: Nội trợ Địa chỉ: Tp. HCM          Dạ con chào Sư kính mến!      …

Trần Thị Cẩm

Lượt Xem : 388

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh Sinh năm: 1965 Địa chỉ: Đồng Nai          Khóa thiền niệm Ân Đức Phật, do ngài Thiền sư Thiện Minh, Tiến…

Nguyễn Ngọc Ánh

Lượt Xem : 16

Họ và tên: TRẦN THỊ HẠNH Sinh năm: 1970 Nghề nghiệp: Kinh doanh Địa chỉ: Vũng Tàu.     NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT    …

Trần Thị Hạnh

Lượt Xem : 22