THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Hành Giả Khóa 7

image

Họ và tên: Nguyễn thị Bích Hạnh Pháp danh: Bảo Hương. Địa chỉ: Phan Thiết Mobile: 078 5994336   Kính thưa ngài Thiền Sư khả kính! Kính thưa Chư Pháp…

Màu Nhiệm Lời Nguyện Chơn Thật Đã Khai Sáng Đời Con!

Nguyễn Bích Hạnh (Pháp danh: Bảo Hương)

Lượt Xem : 256

Họ và tên: Nguyễn Đức Tĩnh Pháp danh: Tuệ Siêu Nghề nghiệp: CTHĐQT CTCP Thương Mại và Sản Xuất Cafe Việt Nam Năm sinh: 28/4/1978 Quê quán: Hà Nội.    …

(tiếp theo Phần 4)             * Phần Kết:         Thế là sau 5 ngày nỗ lực, quyết xa lìa và đoạn tiệt…

  (tiếp theo Phần 3)              * Ngày thứ 5:            Thời thiền lúc 4h sáng: Con phát nguyện 2 giờ,…

P4 – Ôi! Hạnh Phúc Thay! Ân Đức Araham Uy Linh Tối Thượng Khai Sáng Đời Con!

Nguyễn Thị Thanh Hằng (Pháp danh: Diệu Khả - Sinh viên Y Khoa năm thứ 4).

Lượt Xem : 438

(tiếp theo Phần 2)             * Ngày thứ 4:           + Sáng:            Chỗ viêm răng khôn…

(tiếp theo Phần 1)        Con được đến nhóm trình pháp với Thiền Sư: “Những cảm thọ đau của con tuy giảm nhưng vẫn còn xuất hiện, con…

P2 – Ôi! Hạnh Phúc Thay! Ân Đức Araham Uy Linh Tối Thượng Khai Sáng Đời Con!

Nguyễn Thị Thanh Hằng (Pháp danh: Diệu Khả - Sinh viên Y Khoa năm thứ 4).

Lượt Xem : 424

                                                           …

P1 – Ôi! Hạnh Phúc Thay! Ân Đức Araham Uy Linh Tối Thượng Khai Sáng Đời Con!

Nguyễn Thị Thanh Hằng (Pháp danh: Diệu Khả - Sinh viên Y Khoa năm thứ 4).

Lượt Xem : 1253

      Họ và tên: Nguyễn Quốc Đảm Pháp danh: Chánh Tín Năm sinh: 20/11/1985                              …

                                              Con xin đảnh lễ Ngài Thiền Sư khả kính! Con tên là: Phạm Thị Hoa. Sinh ngày: 30 – 11 – 1966 Pháp danh: Duyên Giác (Bodhi Paccaya)…

Lời Nguyện Chơn Thật! Ân Đức Araham Thay Đổi Đời Con!

Phạm Thị Hoa (Pháp danh: Duyên Giác - Bodhi Paccaya)

Lượt Xem : 427