THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Video – Chia Sẻ Của Hành Giả Khóa Thiền XII

image

 

ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH! 

Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”.

Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là thù thắng nhất”.

         Kính thưa quý Thiện hữu, những bậc Thiện tri thức xa gần kính mến!

            “Hương chiên đàn, hương già la

Tuy thơm nhưng phải đứng xa kính nhường

Hương người GIỚI HẠNH phi thường

Xông bay khắp cõi thiên vương ngạt ngào”.

(KPC)

 

       

Khóa thiền Samatha (lần thứ 12) được tổ chức tại Hội An Town với sự tham gia khoảng 193 hành giả trên khắp mọi miền đất nước.

Hoan hỷ thay! Hạnh phúc thay! Với sự hướng dẫn nhiệt tâm và thiện xảo từ Ngài Thiền sư khả kính, khoảng hơn 92% thiền giả “ĐẮC PHÁP HẠNH PHÚC AN TỊNH” quý báu cho chính bản thân mình.

Niềm an vui, hạnh phúc,… vỡ òa trong từng dòng chia sẻ rất chân tình và cảm động của thiền giả qua những video dưới đây:

 

1. Bố Thí Pháp Là Sự Bố Thí Thù Thắng Nhất – Thiền sư Thiện Minh thuyết giảng:

 

 

 

 

2. Chia Sẻ của Thiền Giả Cao Viết Cường.

 

 

 

3. Chia Sẻ của Thiền Giả Giám Đốc Nguyễn Phúc Đại.

 

 

 

4. Chia Sẻ của Thiền Giả Võ Thị Điền

 

5. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Mai Liên.

 

 

 

6. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Thu Nga.

 

 

7. Chia Sẻ của Thiền giả Nữ.

 

 

8. Chia Sẻ của Thiền Giả Bùi Thị Thanh Thủy.

 

 

 

9. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Quỳnh Phương Anh.

 

 

10. Chia Sẻ của Thiền Giả Đoàn Thị Xuân Nhãn.

 

 

 

11. Chia Sẻ Cảm Xúc của Thiền Giả Nguyễn Văn Bảy.

 

      

 

12. Chia Sẻ Hấp Dẫn của Đại Tá – Nhà Thơ Lê Anh Dũng.

 

 

13. Chia Sẻ của Thiền giả Bác Sĩ Nguyễn Quang Huy.

 

 

14. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Việt Hùng.

 

 

 

15. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Trường Sơn.

 

16. Chia Sẻ của Thiền Giả Nam Xuất Gia Gieo Duyên.

 

 

 

 

 

17. Chia Sẻ của Thiền Giả Lê Văn Thanh.

18. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Mỹ Dung.

19. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Đình Thành (XGGD).

 

20. Chia Sẻ của Thiền Giả Giang Khả Qúy.

 

21. Chia Sẻ của Thiền Giả Nữ Xuất Gia Gieo Duyên.

 

22. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Hoài Tiến.

23. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Minh Châu.

 

24. Chia Sẻ của Thiền Giả Trần Thị Cẩm.

 

25. Chia Sẻ của Thiền Giả Nữ.

 

 

             Xin chân thành tri ân đến gia đình của Đại Thí Chủ cúng dường toàn phần, tri ân đến BLĐ – Cán Bộ CNV Hội An Town, đã có lòng hảo tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho khóa Thiền thành tựu mỹ mãn.

Sadhu! Lành thay!

           Araham Đức Phật trọn lành!            

Bài viết liên quan :

image