THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Video – Chia Sẻ Của Hành Giả Khóa Thiền X

image

 

ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH! 

Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”.

Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là thù thắng nhất”.

           Kính thưa quý Thiện hữu, những bậc Thiện tri thức xa gần kính mến!

            “Người trị thủy dẫn nước

Kẻ làm tên uốn tên

Người thợ mộc nắn gỗ

Kẻ trí nhiếp tự thân”.

(KPC)

 

       

           BBT kính giới thiệu đến quý Pháp hữu xa gần các video chia sẻ của quý thiền giả tham gia khóa thiền 10 vừa qua tại Trường Liên Cấp Tuệ Đức (Tp.HCM).

 

          Tuy khóa thiền chỉ diễn ra trong 2 ngày (01/12/2018 – 02/12/2018), nhưng rất là hoan hỷ với kết quả của khoảng 185 thiền giả tham gia, với tỷ lệ “ĐẮC PHÁP HẠNH PHÚC AN TỊNH” tương đương khoảng 85%.

        Sadhu! Lành thay!

 

1. Chia Sẻ của Thiền giả Phương Loan:

.

 

 

 

 

2. Chia Sẻ Chân Tình của Thiền Giả Trần Thị Thu Vân.

 

 

 

3. Chia Sẻ của Thiền Giả Giáo Viên Nguyễn Hữu Hoàng Thi.

 

 

 

4. Chia Sẻ của Thiền Giả Nhân Viên Trường Tuệ Đức

 

 

5. Chia Sẻ của Thiền Giả Lê Minh Hằng

 

 

 

6. Chia Sẻ của Thiền Giả Lê Thị Ngọc Lan.

 

 

7. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Trường Sơn.

 

 

8. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Hoàng Việt.

 

 

 

9. Chia Sẻ của Thiền Giả Trần Quốc Bình.

 

10. Chia Sẻ của Thiền Giả Võ Thị Điền + Kim Anh.

 

 

11. Chia Sẻ của Thiền Giả Lương Y Trần Phước Cầu.

 

 

 

12. Chia Sẻ Cảm Xúc của Thiền Giả Thạch Ngọc Thạch.

 

      

 

13. Chia Sẻ của Thiền Giả Nam.

 

 

14. Chia Sẻ của Thiền Giả Lâm Huyền Trân.

 

 

15. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Yến Ngọc.

 

 

 

16. Chia Sẻ của Thiền Giả Nữ.

 

17. Chia Sẻ của Thiền Giả Lê Thị Thúy Nga.

 

 

 

 

 

18. Chia Sẻ của Thiền Giả Nữ.

19. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Minh.

20. Chia Sẻ của Thiền Giả Nguyễn Thị Vinh (Hiệu Trưởng Trường Tuệ Đức).

 

             Xin chân thành tri ân đến Ngài Thiền sư khả kính, cảm niệm công đức của quý vị Đại Thí chủ kính mến và BLĐ Trường Tuệ Đức, đã có lòng hảo tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho khóa Thiền thành tựu mỹ mãn.

Sadhu! Lành thay!

           Araham Đức Phật trọn lành!            

Bài viết liên quan :

image