THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Video – Chia Sẻ Của Hành Giả Khóa Thiền IV

image

 

ARAHAN ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH! 

Đức Phật dạy: “SABBA DANAM DHAMMA DANAM VIJJATI”.

Có nghĩa là: “Trong tất cả sự bố thí, chỉ có sự bố thí Pháp là thù thắng nhất”.

         Kính thưa quý Thiện hữu, những bậc Thiện tri thức xa gần kính mến!

             Trong khóa thiền IV vừa qua, hầu hết phần lớn quý hành giả đều gặt hái được những lợi ích lớn lao trong Pháp Bảo, như là một tài sản vô giá, vô lượng vô biên phúc lành: Pháp Hỷ lạc, Pháp Quang tướng, Pháp Niệm Ân đức A Ra Han, Pháp quán Tử thi… từ sự nỗ lực hết sức bình sinh của chính mình, tinh tấn, nhẫn nại trau dồi trong Thiện pháp.

 

             Ngõ hầu góp phần xiển dương Chánh pháp của Đức Thế Tôn. BBT Website kính chia sẻ đến quý Thiện hữu xa gần, những bậc Thiện tri thức, những người con Phật,… những dòng cảm xúc thiêng liêng, những trải nghiệm vô cùng quý báu, thông qua những bài chia sẻ rất chân tình của quý Thiền sinh trong buổi lễ bế mạc khóa Thiền Samathi – Anapanasati (lần IV) tại Forever Green Resort (tỉnh Bến Tre):

 

1. SƯ CÔ BI NGUYỆN chia sẻ về THIỀN TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (RẤT HẤP DẪN)- Bến Tre

 

 

 

2. CHIA SẺ CHÂN TÌNH của BÁC ĐẠI TÁ LÊ ANH DŨNG (RẤT HAY)LỄ BẾ MẠC- Bến Tre

 

 

3. KẾT QUẢ TỪ SỰ NỖ LỰC TRONG BỂ THIỀN- Chia sẻ của SƯ CÔ NGUYÊN PHÚC (P1)Bến Tre

 

 

4. KẾT QUẢ TỪ SỰ NỖ LỰC TRONG BỂ THIỀN- Chia sẻ của SƯ CÔ NGUYÊN PHÚC (P2)Bến Tre

 

5. VƯỢT QUA NỖI ĐAU TỘT CÙNG NHƯ THẾ NÀO? Chia sẻ của SƯ CÔ THỦY LIỄU- Bến Tre

 

 

6. CẢM NGHĨ KHI ĐƯỢC XUẤT GIA GIEO DUYÊN- Chia sẻ của SƯ NGUYỄN QUỐC ĐẢM- Bến Tre

 

 

7. LỜI TRI ÂN- Chia sẻ của BÁC SĨ VŨ ĐẠI ĐẾN TỪ HÀ NỘI- Bến Tre

 

8. HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA ĐAU KHỔ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ AN VUI –  Chia sẻ của CÔ LÊ THỊ KIM PHƯỚC- Bến Tre

 

 

9. KẾT QUẢ THÙ THẮNG KHI ỨNG DỤNG PHÁP BẢO vào CUỘC SỐNG (RẤT HẤP DẪN) Chia sẻ của SƯ CÔ THANH THẢO- Bến Tre

 

10. SỰ NỖ LỰC KHÔNG BAO GIỜ VÔ ÍCH – BÁC NGUYỄN KHẮC KHANH (THẠC SĨ TOÁN HỌC) chia sẻ về VỊ TÔN SƯ KHẢ KÍNH – Bến Tre

 

 

11. VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI CỦA BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO? Chia sẻ của CÔ NGÔ THỊ ÁNH QUY- Bến Tre

 

      

12. THIỀN GIÚP CHUYỂN HÓA BỆNH UNG THƯ NHƯ THẾ NÀO? Chia sẻ của SƯ CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU- Bến Tre

 

13. NÔN NÓNG và MONG CẦU SẼ KHÔNG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TRONG HÀNH THIỀN – SƯ CÔ TƯỜNG TÂM-Bến Tre

 

 

14. SA LA HIẾU HẠNH- Chia sẻ của CÔ TÔN NỮ THANH TOÀN- Bến Tre

 

 

15. HIẾM THAY! KHI CÓ MỘT KHÓA THIỀN TRỌN VẸN- Chia sẻ của SƯ CÔ TÔN NỮ THANH TÂM (XÚC ĐỘNG)– Bến Tre

 

 

             Xin chân thành tri ân đến các gia đình của quý vị Đại Thí chủ kính mến, đã có lòng hảo tâm, rộng lượng làm phước hỗ trợ cho khóa Thiền tịnh tài, tịnh vật.

Bài viết liên quan :

image