THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Trương Văn Sau

image
Họ và tên: Trương Văn Sau
Pháp danh: Pháp Chánh
Địa chỉ: Xã Hòa Phước, Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Kính bạch: Chư Đại đức Tăng cùng các cô tu nữ!
Kính thưa: Ban hộ tự chùa Tâm Thành, cùng toàn thể thiền sinh khóa 1 năm 2016.
          Qua thời gian bản thân tôi được đến chùa Tâm Thành dự khóa thiền 20 ngày vừa qua, dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Thiện Minh, tôi được thấy rõ nhiều sự lợi ích, an vui trong tâm của tôi như sau.          
             Tuần đầu tiên tâm hay bị hôn trầm, phóng tâm, sân, theo số đếm hơi thở hay lộn xộn, sau đó tôi trình Pháp và được Thiền sư chỉ cho cách rải tâm từ và theo số đếm từ 1 đến 8. Dưới sự hướng dẫn của Thiền sư đến nay, bản thân tôi tâm đắc nhất là thiền rải tâm từ và số đếm không bị nhầm như trước, các cảm thọ đau nhức được giảm hẳn, trong tâm có nhiều sự an tịnh mát mẻ.
             Trong quá trình sinh hoạt ở chùa, Ban hộ tự đã chăm lo đầy đủ bảo đảm sức khỏe, nhất là cô Tâm Uyên cùng các cô nhà bếp lo từng bữa ăn uống đạt chất lượng và sức khỏe. 
              Tôi xin cảm ơn sự nhiệt tâm của các gia đình thí chủ đã ủng hộ cho khóa Thiền được mỹ mãn.
               Hôm nay trong giờ phút chia tay khóa Thiền, bản thân tôi luôn tri ân đến Thiền Sư – Đại Đức Thiện Minh – là người thường xuyên hướng dẫn cặn kẽ từng thiền sinh với một tấm lòng mong cho các thiền sinh đạt kết quả trong khóa Thiền. Cá nhân tôi đã thấy rõ được sự vô thường của tâm trong khi thực hành Giáo pháp của vị thầy, là nền tảng mãi cho quãng đời bản thân tôi còn lại hiện tại trên thế gian này. Cầu mong tương lai sẽ có nhiều khóa thiền mở ra cho tất cả hàng cư sĩ tại gia như chúng con. Bản thân luôn luôn nỗ lực thực hiện lời Pháp Bảo đó là Giới – Định – Tuệ, thực hiện 3 lời Chư Phật dạy: không làm điều xấu ác, hãy làm điều thiện, tâm an vui trong sạch. Đó là kim chỉ nam cho bản thân và tất cả cho hàng Phật tử chúng con. 
             Cuối cùng con xin cúi đầu đảnh lễ hồng ân Tam Bảo, chư Đại đức Tăng, Ban hộ tự chùa Tâm Thành đã tạo thuận lợi cho bản thân tôi có được như ngày hôm nay, được nhiều sự lợi ích, sự an vui lâu dài trong ngày vị lai. 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
         
Trương Văn Sau

Bài viết liên quan :

image