THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

TRẦN THỊ KIM CÚC

image

Họ tên: TRẦN THỊ KIM CÚC

MS: 229

Ngày sinh: 8/12/1982

Nghề nghiệp: Nội trợ

Địa chỉ: Thới An, Ô Môn , Cần Thơ

 

 

          Nhờ Đại Đức Thiền Sư mà con ngộ ra rằng:

 

          Thân thiền giả như sau:

 

          Trước giờ cũng làm ít việc thiện, tích đức thà mất của chứ rất sợ đau!

          Thà mất của cải, chứ mong an lành cho thân thể và gia đình!

 

          Qua khóa thiền thứ XV, thiền giả thấy nỗi đau thể xác không là gì cả! Thiền giả có thể hiến gan, thận của mình bất cứ lúc nào, khi có người cần.

 

          Sau khi qua đời có thể hiến hết tất cả nội tạng và thể xác của mình cho những người cần và cho nền y học.

 

Bài viết liên quan :

image