THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Phạm Thị Như Nguyện

image

Họ và Tên: Phạm Thị Như Nguyện

Mã số thiền: 53

 

     Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasamlouddhassa.

 

          Kính Bạch Ngài Thiền Sư Đại Đức Thiện Minh.

 

          Con tên Phạm Thị Như Nguyện, số 53, đã tham gia 2 khóa thiền VIII và XI.

 

          Trước khi vào bài viết con thành kính tri ân ba ngôi Phật – Pháp – Tăng Tam Bảo.

 

          Thành kính tri ân Ngài Thiền sư đã có tâm từ bi vô lượng. Không ngại khó khăn đem pháp hành mà Ngài đã được học và thực hành được an lạc. Về Việt Nam ban bố lại cho chúng con cùng được biết như Ngài.

 

 

          Thành kính tri ân sư cô Bi Nguyện, đã bỏ thời gian tu tập cho riêng mình, cùng Ngài dìu dắt tất cả thiền sinh ở đây được nếm hương vị pháp bảo vô cùng vi diệu, mà Đấng Từ Phụ đã để lại cho nhân loại qua gần 26 thế kỷ.

          Thành kính tri ân Ban Đại Hộ Pháp, đã vì Chánh Pháp không quản cực nhọc vất vả ở mỗi khóa thiền cùng.

 

          Ngài và sư cô lo cho hội chúng từ việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, nơi chốn hành thiền và giờ giấc luôn đảm bảo.

 

          Thành kính tri ân gia đình Đại thí chủ, đã phát tâm hoan hỷ tài trợ tạo điều kiện phương tiện đưa đón, nơi ăn chốn ở thật chu toàn cho khóa thiền, để tất cả thiền sinh ở đây cùng gia đình Đại thí chủ gieo nhân lành trí tuệ giải thoát khổ sanh tử luân hồi.

 

 

          Kính thưa Ngài,

 

          Trải qua 2 khóa thiền VIII và XI mà con vẫn chưa được đến với dòng chảy Arahan cao thượng, để được cập bến pháp Hỷ – Lạc (pháp hạnh phúc trong hành thiền) !

 

          Lần này con không dám đổ thừa cho hoàn cảnh, cho môi trường phòng thiền nữa! Hay do con chưa đủ phước Balamật để đạt pháp!

 

          Mà con tự nhận thấy mình chưa thực sự nỗ lực tinh tấn trong thiền tập, chưa vượt qua được hôn trầm (ngủ gục) và phóng tâm, mặc dầu con có siêng năng, ngồi đúng giờ trong thiền đường quy định, vì vậy con rất lấy làm hổ thẹn.

          Con xin thành tâm sám hối Ngài Thiền sư, sư cô Bi Nguyện,Ban Hộ Thiền và gia đình Đại thí chủ.

 

          Song bên cạnh, con thực sự hoan hỷ khi thấy hội chúng có rất nhiều vị đã đạt được pháp bảo vi diệu. Với sự hoan hỷ này, con có ước nguyện sắp tới sẽ cố gắng đạt pháp như các vị ấy.

 

Qua 5 ngày thiền là con đã mất 3 ngày đầu bị ngũ gục (hôn trầm), phóng tâm. Còn lại 2 ngày thì bị đau nhức, phóng tâm.

 

Con rất mong muốn đạt được pháp hỷ lạc, để được Ngài mở cửa nhà Vipassana cho con được vào an trú.

 

          Để kết thúc bài, con thành kính chúc Ngài được nhiều sức khỏe, tâm an lạc để dìu dắt chúng con trên bước đường tu tập giải thoát khổ sanh tử luân hồi.

 

          Kính chúc sư cô Bi Nguyện thân tâm luôn an vui để hổ trợ Ngài truyền đạt giáo pháp.

 

          Kính chúc Ban Đại Hộ Pháp nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiền xa hơn trong pháp hỷ lạc.

 

          Kinh chúc gia đình cùng thân quyến Đại thí chủ nhiều sức khỏe hạnh phúc, thuận duyên trong công việc và sớm đạt đạo quả Niết Bàn trong ngày vị lai.

Kính Ngài.

Bài viết liên quan :

image