THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Nguyễn Thị Thu

image

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU

Thích nữ Liên Duyên.

Sinh năm: 1984

Địa chỉ: Tp. HCM

 

 

      Nam mô Buddhaya !

      Kính bạch Đại đức Thiền sư !

      Kính thưa quý Hành giả Thiền sinh thân mến !

 

     Tiếng sóng biển rì rào, ngọn gió trời như ngọn gió lòng cuốn đi những hạt bụi của thời gian theo năm tháng. Lòng người con Phật luôn hướng về bậc Cha Lành Từ Phụ Thích Ca. Chúng con đã lang thang bao kiếp sống luân hồi nhưng chẳng gặp. Hạnh phúc thay trong kiếp sống này đã được gặp Chánh pháp của Đức Từ Phụ đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, đem đèn sáng vào trong bóng tối để chiếu soi những tâm hồn còn vô minh mờ tối.

         Lành thay !

 

        Một duyên lành đã đến với con khi là Ni sinh của khoa Pali Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, được làm học trò của Đại Đức Thiền Sư Thiện Minh, cũng là giáo Thọ sư của khoa Pali. Ngài đã truyền cho con niềm tin và sức mạnh để thực hành Pháp môn Thiền định trong thời gian qua và đặc biệt là khóa thiền niệm Ân Đức Phật tại vùng biển Long Hải xinh đẹp và thanh bình này.

 

 

        Kính bạch Ngài! Kính thưa quý vị!

        Là một người con Phật, dù là người tại gia hay xuất gia thì việc thực hành lời Phật dạy chính là món quà quý giá cúng dường lên ba ngôi Tam Bảo. Không chỉ vậy mà chính việc tu tập sửa đổi bản thân mình sẽ chuyển đổi những quả xấu ác của chúng ta trong hiện tại và cả tương lai.

 

      Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy :

“Tu thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Nhất định gần Niết bàn”.

 

        Pháp môn tu tập thì có nhiều nhưng không ngoài Giới- Định- Tuệ. Đó cũng chính là con đường Trung đạo hay Bát Chánh Đạo. Con đường này chỉ có trong Phật giáo, đã được Đức phật tự chứng ngộ và giảng lại cho chúng sinh để sớm được giác ngộ như Ngài. Suốt 45 năm Hoằng pháp, Ngài chỉ nói hai điều là khổ và con đường thoát khỏi khổ đau.

         Phật nói: “Sabbe sankhara dukkha ti” (Tất cả các hành là khổ), muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, chúng ta phải nhìn thấy được cái khổ đó và tinh tấn thực hành Giới- Định- Tuệ.

 

        Trong khóa tu này, chúng ta giữ giới trong sạch thì đó là nhân sanh Định, khi có Định thì trí Tuệ sẽ phát sanh, đó là sự vận hành của Pháp. Có được trí tuệ vô lậu này, chúng ta sẽ thấy được sự thật của thân tâm này là Vô thường, Khổ, Vô ngã.

 

          Do hiểu được như vậy, nên con đã nỗ lực hành thiền trong khóa tu niệm Ân Đức Phật  ARaHan – Đức Phật trọn lành”.

 

 

          Biển xanh thẳm một màu ở nơi xa kia đâu có vẩn đục như ở cuối cùng của cơn sóng. Ban đầu ngồi thiền những cảm thọ đau nhức đã lấn át tiếp điểm “AraHan” trong tâm con.Tưởng chừng như không thể vượt qua được cảm thọ khổ này, nhưng với sự nỗ lực bằng cách tập trung trên đề mục ARaHan con đã vượt qua cảm thọ này từ 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ liên tục. Lành thay!

 

        Sự định tĩnh, niềm an lạc và thanh tịnh đã đến với con trong thời gian hành thiền niệm Ân Đức Phật! Thật khó để diễn tả bằng những lời hạnh phúc mà con có được, như người uống nước mới biết nước nóng hay lạnh mà thôi! Chỉ khi nào tự mình hành thiền, tự mình vượt qua những chướng ngại tâm thì mới cảm nhận hết được vị Thiền như thế nào vậy.

 

       Như Đức Từ Phụ đã từng nói:

      “Pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có Trí chứng hiểu”.

 

        Pháp Phật sẽ đem lại bình an và hạnh phúc chân thật cho chúng ta nhưng sẽ mãi xa vời nếu chúng ta không dũng cảm bước đi trên con đường mà Ngài đã chỉ dẫn. Con đường giải thoát đã rõ, chỉ chờ những bước chân của chúng ta mà thôi.

 

 

       Thực hành theo lời Phật dạy chúng ta sẽ thấy hạnh phúc không phải tìm đâu xa mà nó có ngay trong chính tâm mình, khổ đau do ta mà hạnh phúc cũng do ta. Chuyển hóa khổ đau là do chúng ta tự làm chứ không phải là do ai khác, chỉ vì chúng ta yếu đuối còn nuông chiều thân tâm này mà phiền não cứ mãi ngủ ngầm trong tâm.

 

       Ngài Đại Đức Thiền Sư đã dạy chúng ta:

      “Muốn có được hạnh phúc lớn thì phải bỏ niềm vui nhỏ. Niềm vui nhỏ đó là những dục lạc thế gian: tài, sắc, danh, thực, thụy. Còn niềm vui lớn là: tín, tấn, niệm, định, tuệ, từ bi hỷ xả, nhẫn nại, chí nguyện sẽ ngự trị trong tâm. Đây là tài sản Pháp bảo mà chúng con có được từ khóa thiền này. Tài sản này sẽ theo chúng con không chỉ trong kiếp sống này mà sẽ mãi về sau cho đến ngày Giải Thoát.

 

 

      Lòng từ bi và từ trường thanh tịnh từ Ngài Thiền Sư mà chúng con được đón nhận đã làm vơi đi những phiền não còn ngủ ngầm trong tâm chúng con.

 

       Chúng con thành kính tri ân Ngài và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ đến Ngài luôn luôn an lạc, Pháp hỷ xung mãn, Đạo nghiệp sớm viên thành. Nguyện cho trí tuệ của Ngài sẽ chiếu soi những tâm hồn còn vô minh mờ tối và hơi ấm tình thương của Ngài sẽ sưởi ấm muôn loài!

 

      Thành kính tri ân các nhà Đại Thí chủ và Ban Tổ chức khóa thiền Samatha Buddhanussati đã cho con có được đầy đủ duyên lành để thành tựu Pháp!

 

      Nguyện cho tất cả đều được 5 điều phước báu: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Luôn nếm được hương vị Pháp bảo của  ARaHan Đức Phật trọn lành và sớm giác ngộ giải thoát như Đức Từ Phụ Thích Ca.

 

      Nguyện cho Chánh pháp mãi trường tồn trên thế gian để làm lợi lạc cho môn chúng hữu tình!

 

       Buddhasassanam Ciram Titthati!

      Yo Sàro So thassati !

      (Cái gì là lõi cây cái ấy sẽ còn mãi!)

       Sadhu ! Sadhu !Sadhu !

 

Bài viết liên quan :

image