THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

image

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Mã số thiền: 136

Số điện thoại: 0909592938

 

     Chưa tu chưa biết thế nào

 

          Tu rồi mới biết ở nhà sướng hơn

 

          Nhưng sướng chỉ sướng cái thân

 

          Cái tâm nó khổ muôn phần ai ơi

 

          Đi tu chỉ khổ một thời

 

          Khổ cùng khổ tận hết thời sả ly

 

          Sả ly mọi chuyện hồng trần

 

          Dù thân có khổ vẫn cười ha ha!

 

          Trước đây con nghĩ trầm cảm ức chế là một căn bệnh. Nhưng sau khi tham gia khóa tu thiền 5 ngày con mới nhận thức được rằng những cảm xúc hỷ nộ ái ố trong cuộc sống cũng chính là cái nghiệp của mình.

 

          Hôm nay con được thoát ly phần nào những cảm xúc ấy cũng coi như là đã trả bớt cái nghiệp của mình.

 

          Con thành tâm kính gửi lời tri ân đến những vị đã ban cho con nhân duyên này. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và nhiều an vui.

 

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

 

Bài viết liên quan :

image