THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Nguyễn Thị Hằng

image
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Pháp danh: Quảng Phước
Địa chỉ: Packse, tỉnh Chapasack, Lào

    Con kính đảnh lễ Sư!
   

          Thời gian con qua Việt Nam từ 17/2 – 7/3/2016, từ ngày con được học hành Pháp Bảo tại chùa Tâm Thành này, được Thiền sư- Sư phụ dạy, giảng, hướng dẫn rất tận tâm và thời hành thiền con rất tinh tấn nỗ lực, cho đạt đến kết quả sự thành công rất bất ngờ. Ôi vi diệu quá! Con đã hành thiền hay biết hơi thở điểm xúc chạm và có ánh sáng hiện trước mặt con. Đây là con thường nghe Sư giảng rằng đã hành có Pháp nimitta, con hoan hỉ và cảm thấy rất là xúc động, con mừng lắm. Đường sá xa xôi, hoàn cảnh rất khó khăn vì gia đình muốn con phải ở nhà những ngày Tết, nhưng rồi con đã vượt qua đi tìm cho được Pháp. Đây là phước báu rất lớn của con.

 

             Con xin tri ân Sư là con sẽ chăm chú siêng năng cố gắng học hành cho đạt đến sự thành công lớn y như ý nguyện mà Sư đã chỉ đường hướng dẫn cho con. Con đê đầu đảnh lễ xin tri ân và nghe lời Sư. 

             Con xin cầu chúc cho Sư được luôn luôn dồi dào sức khỏe và nhiều an vui. 
             Con kính đảnh lễ Sư!

Bài viết liên quan :

image