THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Nguyễn Thị Đỗ Trang

image

Họ và tên: Nguyễn Thị Đỗ Trang
Pháp danh: Sư cô Hạnh Liễu
Năm sinh: 1955

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

          C  on kính tri ân tám ngày qua duyên may phước lớn con đã được tu tập Pháp Bảo dưới sự hướng dẫn tận tình đầy tâm từ bi của vị Thiền Sư đã lâu con nghe danh!

             Cho đến hôm nay, do nương nhờ ân đức hướng dẫn của Ngài, mà con đã được thành công về sự phục hồi lại Pháp Bảo ở chính nơi con, sau bảy năm.

 

             Sự thành công trong đó, công ơn của vị thầy là 99%, nếu không có kỹ thuật mà vị thầy tâm huyết truyền đạt, cũng như nếu không có những kinh nghiệm trong lời phát nguyện chơn thật để tu tập trong mỗi thời thiền tập, cũng như nếu không nhớ mãi lời thầy dạy văng vẳng trong lúc hành thiền, chắc không bao giờ con thoát được Pháp Hỷ – Lạc (trạng thái an vui thô, phát sinh trong thân và tâm của con) con cứ lầm tưởng bao lâu nay tất cả đều là Pháp, cứ thế mà thỏa thích nuôi dưỡng.

 

 

             Từ nay con không còn chút hoài nghi trong Pháp Bảo, bởi nhờ có Ngài Thiền Sư khai thông mở lối cho con.

             Và con tin rằng cuộc đời con từ nay đã được tái sanh trong nguồn ánh sáng chói lòa, rực rỡ như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng ban đêm và lấp lánh ánh bạc vi diệu như ngôi sao hôm treo lơ lửng trên bầu trời kia,… từ Chơn Tâm thanh tịnh, vắng lặng, với niềm an vui tịch tĩnh và bình an, hạnh phúc vô lượng vô biên của con.

             Và mong rằng, mãi mãi chúng con được an trú trong kinh nghiệm quý giá vô cùng của Thiền sư.

 

             Con cũng xin tri ân tất cả, nhất là Đại thí chủ Trương Thị Nhi đã hoan hỷ cúng dường trú xứ nơi đây, cùng quý cô Hộ pháp như Sư cô Bi Nguyện, cô Diệu Tịnh, cô Sukha, cô Út, chú Bình đã giúp con an tâm hành thiền, vì được tụng kinh trước giờ Thiền, được no bụng dù tích cực trong Pháp hành.

             Cuối cùng con kính chúc Thiền Sư cùng đạo tràng nhiều sức khỏe và luôn sống trong an lạc nhờ tinh tấn tu tập trong Pháp Bảo!

 

pink flower STICKER

Bài viết liên quan :

image