THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Lương Thị Thu Hương

image

Họ và tên: Lương Thị Thu Hương

Mã số thiền 71

Số điện thoại: 0911 306 008

     Tôi tham gia khóa thiền này là lần thứ 3.

 

          Khóa thiền lần 1:

 

          Tôi còn mông lung chưa hiểu gì về thiền, có tác dụng và nhiệm màu.

 

          Khóa thiền lần 2:

 

          Đã cho tôi hiểu được sự hành thiền và phật pháp. Trong khóa này tôi có cố gắng nhưng chưa đạt tốt lắm!

 

          Nghe sự hướng dẫn của Sư, con về nhà cũng có hành thiền nhưng cũng chưa tốt lắm, ở nhà tôi hành thiền 1 thời vào lúc 4 giờ sáng mỗi lần có 40 phút.

 

 

          Khi nghe được thông tin có khóa thiền tiếp theo, tôi liền đăng ký và được ban tổ chức chấp nhận, tôi được tham gia vào khóa thiền XI này.

 

          Ngày thứ nhất sự đau nhức khởi lên vào phút thứ 30, tôi ngồi được thời gian 60 phút.

 

          Ngày thứ hai sự đau nhức lại bắt đầu vào phút 40, tôi ngồi được thời gian 60 phút.

 

          Ngày thứ ba sự đau nhức khởi vào lúc 50 phút, tôi ngồi được thời gian 60 phút.

 

          Ngày thứ tư sự đau nhức khởi vào phút thứ 60, tôi ngồi được thời gian 70 phút.

 

          Ngày thứ năm sự đau nhức khởi vào phút 70, tôi ngồi được thời gian 80 phút.

 

          Nhờ ngồi thiền mà tâm tôi được an vui so với trước đây. Thời gian ngồi thiền của tôi bây giờ là 90 phút.

 

          Nhờ ngồi thiền bệnh của tôi đã giảm được 60%. Viêm xoang đã hết!

 

Tôi mong muốn được tham gia các khóa thiền tiếp theo do Sư Phụ và ban tổ chức thực hiện để luôn được tinh tấn, và am hiểu về Phật Pháp hơn nữa.

 

Tôi cũng mong muốn có được 1 lần cắt tóc gieo duyên. Sadhu Sadhu Sadhu!

 

Bài viết liên quan :

image