THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Lê Thị Kim Oanh

image

Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh

Mã số thiền: 63

Số điện thoại: 0913 624 588

 

     Tôi là hành giả lần thứ 2 đến với khóa thiền.

 

          Lần đầu do sự hiểu biết còn hạn hẹp, nên khi tiếp thu pháp do Thiền sư giảng, bản thân chưa hiểu được hết những điều vi diệu của Pháp!

 

          Nên khi hành thiền, dù đã nổ lực nhưng sự phóng tâm, hôn trầm, đau nhức diễn ra liên tục và kết quả của lần thứ nhất chỉ thu hoạch được ở mức giảm phóng tâm, hết hôn trầm, thời gian hành thiền ngồi cao nhất là 90 phút! Nhưng chỉ ngồi không nhúc nhích trong khoảng 40 đến 50 phút!

 

          Về gia đình, sau khóa thiền VII tôi tiếp tục nỗ lực hành thiền ngồi một ngày từ 1 đến 2 thời và thời gian ngồi mỗi lần từ 30 phút đến 60 phút, đồng thời với việc niệm Arahan trong mỗi lúc có điều kiện, vào website để nghe các bài pháp của Thiền Sư

 

          Đối với khóa thiền lần này, bản thân tôi đã tin tưởng tuyệt đối nơi ba ngôi Tam Bảo, cùng với sự thuyết giảng pháp của Sư, tôi đã hiểu ra nhiều điều, từ đó có sự quyết tâm cao trong việc chấp hành nội quy của khóa thiền:

 

          Giữ giới, nhất là vấn đề tịnh khẩu!

 

          Theo lời Sư dạy, để có được lợi ích sau khóa thiền này và kết quả của bản thân đã thu hoạch được từ khóa thiền lần này như sau:

 

          Ngày càng ngộ ra chân lý mà Đức Phật đã dạy, qua những lời thuyết giảng của Đại Đức Thiền Sư.

 

          Sức mạnh của tâm:

 

          Tín – Tấn – Niệm – Đinh – Tuệ, nghe Sư phân tích tâm thiện đẩy lùi tâm ác, chuyển hoá tâm ác, giảm trừ nghiệp chướng,…cùng các mối liên hệ mật thiết nơi tâm…

 

          Từ đó sự hành thiền có tiến bộ hơn!

 

          2 ngày đầu mức độ phóng tâm còn nhiều, cảm thọ đau, nhức, mỏi còn nhiều, đôi lúc có hôn trầm…

 

          Ngày thứ 3 mức độ phóng tâm còn rất ít, hết hôn trầm, cảm thọ đau nhức lên đỉnh điểm, nhưng khi con dùng đối trị niệm, sau đó trở về đề mục chính thì cảm thọ hết! Và chuyển sang trạng thái toàn thân như có luồng điện chạy khắp người, có lúc toàn thân nóng và toàn thân hoan hỉ, tràn ngập an vui!

 

          Ngày thứ 4 và ngày thứ 5 con đã ngồi thiện được 120 phút không nhúc nhích 3 thời ngồi thiền, còn các thời khác thì ngồi 90 phút không nhúc nhích!

 

          Đặc biệt, khi thời đầu trên, khi hết cảm thọ, thì các ngón tay của con đã hết co quắp do bị cứng khớp!

 

 

          Con rất biết ơn ba ngôi Tam Bảo, biết ơn Đại Đức Thiền Sư khả kính, đã giáng pháp và dìu dắt chúng con tu tập để đạt được lời ích như hiện nay.

 

          Con xin phát nguyện trước ba ngôi Tam Bảo, khi về gia đình tiếp tục nỗ lực cố gắng giữ giới, thiền định mỗi ngày để thân tìm được an lạc.

 

          Để được hiểu biết thêm về phật pháp và sự tiến hóa hơn do hành thiền mang lại, con có ước nguyện sẽ được tham gia các khóa thiền do Ngài Thiền Sư mở trong thời gian tới.

 

Sadhu, sadhu, sadhu! Lành thay.

 

Bài viết liên quan :

image