THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Diệu Hương (Abhi Gandha)

image
Pháp danh: Abhi Gandha
Địa chỉ: Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Chư Đại Đức Tăng!

Kính bạch Thiền Sư Thiện Minh!

 

          C  on xin chân thành biết ơn Thiền sư và chư Đại đức Tăng đã tận tình hướng dẫn và chỉ dạy chúng con trong suốt khóa thiền này, qua những bài giảng Pháp, những giờ trình Pháp và qua thân giáo của các Ngài. Chúng con cảm thấy đây là một duyên lành vô cùng may mắn mà chúng con đã được tham dự. 

 

             Chúng con cũng xin cảm ơn quý vị Sư cô và đặc biệt là Sư cô Bi Nguyện đã tận tình giúp đỡ và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của chúng con, chính quý vị Sư cô đã góp phần to lớn giúp cho khóa thiền được thành công.
             Ngoài ra, góp phần cho sự thành công của khóa thiền không thể thiếu phần công đức to lớn của Ban tổ chức, Ban hộ tự chùa Tâm thành, các cô nhà bếp, cũng như là các vị thí chủ và chính các thiền sinh đã tạo một môi trường tu tập cho tất cả chúng con đạt được kết quả trong khóa học thiền.

             Những kết quả thực hành thiền mà chúng con đã đạt được hôm nay, tuy đã phần nào chứng Pháp, nhưng vẫn còn sơ khởi lắm trên con đường Thiền định để đạt được trí tuệ giải thoát. Vì vậy, chúng con thật lòng mong mỏi những khóa thiền sau sẽ tiếp tục được tổ chức, có thể là ở những địa điểm khác, trú xứ khác, để cho những vị thiện nam tín nữ khắp nơi, đặc biệt là những ai chưa hội đủ duyên lành tham gia khóa thiền lần này, có thể được biết tới Thiền sư Thiện Minh và hoan hỉ tham gia các khóa thiền trong tương lai do Thiền sư chỉ dạy. 
              Tất nhiên trong quá trình tham dự, chúng con không thể tránh khỏi một vài điều chưa vừa ý toại lòng, cũng như chính chúng con đã có thể gây ra nhiều thiếu sót. Nhưng chúng con tin rằng tất cả chúng con đều có thể đồng lòng hướng về Phật Pháp, cùng nhau sám hối và hoan hỉ bỏ qua cho nhau vì một kết quả tốt đẹp.
             Nguyện vọng của chúng con là mong mỏi sao cho càng ngày càng có nhiều người có đủ duyên lành để hiểu đúng về Phật Pháp, tránh sự hiểu sai, xem Phật như một vị giáo chủ để cầu nguyện và ban phước, không sa đà vào mê tín dị đoan. Để làm được điều đó thì càng cần nhiều hơn những người như Thiền sư Thiện Minh và chư vị Đại đức Tăng tích cực hoằng dương Chánh Pháp, đem đến cái nhìn và sự hiểu biết đúng đắn về Đạo Phật, giúp cho người người đủ mọi căn cơ – từ những người nông dân dù không được học hành nhiều, cho đến các bậc trí thức trong xã hội – tránh được lòng si, vượt qua được lòng nghi, thắng được vô minh mà tìm về với Giáo Pháp chân chính của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 

             Lời ít ý nhiều, đọng lại trong chúng con chính là sự tri ân và tấm lòng biết ơn sâu sắc, cũng như tấm lòng mong mỏi như đã nói. Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm về được với ánh sáng Phật Pháp, có được tứ vô lượng tâm và tinh tấn thực hành Giáo Pháp để vượt qua được khổ ải và phiền não, nhìn được sự thật như chính bản chất vốn có, sớm đạt được Tuệ Giác, chứng đạo quả Niết Bàn trong ngày vị lai. 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Bến Tre, 06/03/2016
Diệu Hương (Abhi Gandha)

Bài viết liên quan :

image