THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn

(Kinh Pháp Cú)

image

Khóa Thiền Samatha Lần XII (từ ngày 23/02/2019 – 27/02/2019), Thời gian: 05/01/2019xem thêm

Lịch Hoằng Pháp

Châu Ngọc Trong Ta

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 827

Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 638

Thiền Định và Sức Khỏe

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 1763

Phước Lành Của Tình Thương

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 362

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 1

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 419

Nhân Cách Của Phước Đức – Tập 2

Xuất bản: 21/8/2015

Lượt Xem : 380