THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Bài Viết

image

P2 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 3)

Lượt xem 210

P3 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

  (Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 4)

Lượt xem 169

P4 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

  (Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần cuối)    

Lượt xem 139

P1 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 2)

Lượt xem 340

P2 – Phước Báu Vô Lượng của Niệm Ân Đức Arahan

              (Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần cuối)

Lượt xem 54

P1 – Phước Báu Vô Lượng của Niệm Ân Đức Arahan

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 2)    

Lượt xem 217

P3 – Quy Y 3 Ngôi Tam Bảo

          * NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG TRONG KHI HÀNH THIỀN ĐỊNH.             Để hỗ trợ cho sự định tâm phát…

Lượt xem 46