THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Bài Viết

image

Hà Nội: Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Cơ Quan Đại Diện Trung Tâm UNESCO Nghiên Cứu và Ứng Dụng Phật Học Việt Nam Tại Miền Trung Tây Nguyên.

      Sáng ngày 15/7/2020, tại khu di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra buổi lễ long trọng, công bố thành lập cơ…

Lượt xem 70

P. Cuối – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Hết) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN CUỐI: https://www.youtube.com/watch?v=8-lneSu4h8I  

Lượt xem 289

P6 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần Cuối) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN 6: https://www.youtube.com/watch?v=hW2k_nki_FA  

Lượt xem 31

P5 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 6) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN 5: https://www.youtube.com/watch?v=9rSaRh_OvHE  

Lượt xem 26

P4 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

  (Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 5) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN 4: https://www.youtube.com/watch?v=mMdfDOKtmAM      

Lượt xem 186

P3 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 4) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN 3: https://www.youtube.com/watch?v=wbFymnd8Wws  

Lượt xem 221

P2 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 3) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN 2: https://www.youtube.com/watch?v=KSi95r_VNzU    

Lượt xem 261

P1 – Kỹ Thuật Thiền Niệm Tưởng Ân Đức Phật

(Kính mời quý đọc giả đọc tiếp Phần 2) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN 1: https://www.youtube.com/watch?v=SNa1gF-Np4k  

Lượt xem 433

P. Cuối – Phước Báu Vô Lượng của Niệm Ân Đức Araham

(Hết) ——————————————– * SÁCH NÓI PHẦN CUỐI: https://www.youtube.com/watch?v=i5mHq_tM65A  

Lượt xem 1