THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Phó Giám Đốc Trung Tâm PALI - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn

(Kinh Pháp Cú)

image

Khóa thiền Samatha – Anapanasati lần VII Thời gian: 09/07/2018 – 13/07/2018 xem thêm

Lịch Hoằng Pháp

Giới Thiệu Thiền Sư Thiện Minh

image
image

Hồi Ký Vị Đạo Sĩ

image

Nhân một chuyến du khảo thực tế để tìm hiểu phong trào Xuất gia gieo duyên của vùng đất Quảng Nam- Đà Nẵng, và đồng thời muốn tìm hiểu thêm ...

Góc Nhìn Nhanh Về Thành Quả Học Tập Của Đại Đức – Tiến Sĩ Thiện Minh

image

Điểm lại từ thời còn là sinh viên Y khoa thuộc Đại học Y Khoa Huế (niên khóa: 1989-1996). Hội đủ duyên lành sớm giác ngộ và hiểu biết rõ lý vô thường của cuộc sống thông qua Phật pháp,…

Tóm Tắt Tiểu Sử Thiền Sư Thiện Minh

image

Đại Đức Thích Thiện Minh (Varapañño), quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1965, tại thôn Viêm Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng....

Tác Phẩm

image

Chìa Khóa Vàng Vào Kho Tàng Hạnh Phúc

image

Bài 4. Yêu Cầu “Tiêu Chuẩn” Trau Dồi Thiền Định Là Như Thế Nào?

“Để trau dồi và thuần hóa tâm đến Chánh định, chúng ta cần phải phát triển sự Định tâm”.      N hư trên đã đề cập, Bát Thánh Đạo gồm…

  Mục Lục   Bài 1: Tổng quan về Giáo Pháp Đức Phật. Bài 2: Trau dồi Tâm (Citta Bhāvanā). Bài 3: Tại sao chúng ta phải Thiền? Bài 4:…

Bài 1: Tổng Quan Về Giáo Pháp Đức Phật

“Nơi đâu có Giới nơi đó có Trí tuệ, Nơi đâu có Trí tuệ nơi đó có Giới”.             Sự giác ngộ Chân lý của…

Bài 2. Trau Dồi Tâm (Citta Bhāvanā)

“Không có một gì khác có thể mang lại lợi ích lớn lao đến con người nhiều hơn, như một cái Tâm được thuần dưỡng, canh phòng và trau dồi”.   …

Bài 3. Tại Sao Chúng Ta Phải Thiền?

  “Thiền định là nơi hướng về, nơi nương tựa, nâng đỡ để thành tựu hầu hết tất cả phước lành quý báu trong thế gian”.       P  hát triển…

Bài 5-7. Thiền

     “Thiền là sự hoàn thiện của Bát Chánh Đạo, là đạo lộ dẫn dắt chúng sanh đạt được ba cấp độ hạnh phúc tốt đẹp:       Hạnh…

Tin Tức Và Hoạt Động

image

P3 – Quy Y 3 Ngôi Tam Bảo

          * NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG TRONG KHI HÀNH THIỀN ĐỊNH.             Để hỗ trợ cho sự định tâm phát…

P2 – Quy Y 3 Ngôi Tam Bảo (tiếp theo)

         * Thọ Trì Thập Giới: Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì thập giới để ngăn ngừa phiền naõ thô,…

P1 – Quy Y 3 Ngôi Tam Bảo

QUY Y 3 NGÔI TAM BẢO (Xin nương tựa vào Ân đức thiêng liêng tối thượng của Phật bảo; Pháp bảo; Tăng bảo).              …

Ánh Sáng Vi Diệu (khóa thiền XI – Khu du lịch Trường Huy – Tp. Vĩnh Long)

  “Tam bảo tín sâu, Phật Pháp Tăng Giữ gìn giới luật, nhớ in hằng Mười điều quý giá, luôn ghi nhớ Mười giới sạch trong, tựa băng trôi Khóa…

Ân Đức Phật Về Xứ Bắc (ngày 25/11/2018)

         Dẫn lối vào khu nghĩ dưỡng – khách sạn Bãi Bằng – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ, trong không gian rộng rãi thoáng mát,…

ƯƠM MẦM THẾ HỆ TRẺ TƯƠNG LAI (24/11/2018)

“Nơi đâu có Đạo đức, nơi đó có Trí tuệ. Nơi đâu có Trí tuệ, nơi đó có Đạo đức”. Và “Người đánh mất Trí tuệ là sự mất mát…

Hình Ảnh - Video

image

Luôn luôn có sự công bằng và phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những ai nỗ lực tìm kiếm trong Pháp bảo.