THIỀN SƯ THIỆN MINH

Pháp Danh : Varapañño

Tiến Sĩ Phật Học - Đại Học Kelaniya, Srilanka

Phó Giám Đốc Trung Tâm PALI - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Giảng Viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam - TP.HCM

Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn

(Kinh Pháp Cú)

image

Khóa thiền Samatha – Anapanasati lần VII Thời gian: 09/07/2018 – 13/07/2018 xem thêm

Lịch Hoằng Pháp

Giới Thiệu Thiền Sư Thiện Minh

image
image

Tóm Tắt Tiểu Sử Thiền Sư Thiện Minh

image

Đại Đức Thích Thiện Minh (Varapañño), quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1965, tại thôn Viêm Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng....

P1 – An Analytical Study of the Forty Subjects of Samatha Meditation in Theravāda Buddhism

image

               * Candidates  Statement:             I certify that this thesis “An Analytical Study of the Forty Subjects of Samatha Meditation in Theravāda Buddhism“ was prepared by me under the direction of my supervisor and…

P4 – An Analytical Study of the Forty Subjects of Samatha Meditation in Theravāda Buddhism

image

              Acknowledgements               This PhD thesis is titled “An Analytical Study of the Forty Subjects of Samatha Meditation in Theravāda Buddhism” and was prepared under the guidance of my supervisor Prof. G. D.…

Tác Phẩm

image

Chìa Khóa Vàng Vào Kho Tàng Hạnh Phúc

image

Mục Lục

  Mục Lục   Bài 1: Tổng quan về Giáo Pháp Đức Phật. Bài 2: Trau dồi Tâm (Citta Bhāvanā). Bài 3: Tại sao chúng ta phải Thiền? Bài 4:…

Bài 1: Tổng Quan Về Giáo Pháp Đức Phật

“Nơi đâu có Giới nơi đó có Trí tuệ, Nơi đâu có Trí tuệ nơi đó có Giới”.  (Phật ngôn)           Sự giác ngộ Chân lý…

Bài 2. Trau Dồi Tâm (Citta Bhāvanā)

“Không có một gì khác có thể mang lại lợi ích lớn lao đến con người nhiều hơn, như một cái Tâm được thuần dưỡng, canh phòng và trau dồi”.   …

Bài 3. Tại Sao Chúng Ta Phải Thiền?

  “Thiền định là nơi hướng về, nơi nương tựa, nâng đỡ để thành tựu hầu hết tất cả phước lành quý báu trong thế gian”.     P  hát triển định…

Bài 4. Yêu Cầu “Tiêu Chuẩn” Trau Dồi Thiền Định Là Như Thế Nào?

“Để trau dồi và thuần hóa tâm đến Chánh định, chúng ta cần phải phát triển sự Định tâm”.      N hư trên đã đề cập, Bát Thánh Đạo gồm…

Bài 5-7. Thiền

     “Thiền là sự hoàn thiện của Bát Chánh Đạo, là đạo lộ dẫn dắt chúng sanh đạt được ba cấp độ hạnh phúc tốt đẹp:       Hạnh…

Tin Tức Và Hoạt Động

image

Hình Ảnh - Video

image

Luôn luôn có sự công bằng và phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những ai nỗ lực tìm kiếm trong Pháp bảo.